Ekte ME

Jeg har tidligere skrevet om at ME ikke er MUPS (medisinsk uforklarte plager og symptomer).  Stadig dukker det opp påstander om at ME er en sekkediagnose. Det er feil. ME er en beskrevet distinkt klinisk entitet som har vært registrert i WHO’s diagnosekodesystem som en nevrologisk sykdom (G93.3) siden 1969. Helsedirektoratet anbefaler at Canadakriteriene brukes […]

Støtt hjelperne!

Det er mange ME-pasienter som er dypt takknemlige for prof. Saugstads kronikk i Aftenposten den 2. oktober 2017 der han svarer på anklager og løgner fra kolleger og samtidig tar pasientgruppen i forsvar. Det er tøft gjort av han, og det betyr så ufattelig mye for pasientgruppen, at noen forstår hvordan vi har det, og […]

Vranglære på OUS

I anledning verdensdagen for psykisk helse den 9. oktober 2017 arrangerer Oslo Universitetssykehus fagseminaret «Somatoforme lidelser – en kunnskapsoppdatering for klinikere». Tema er bl.a. hypokondri og ME. ME er hovedtema under betegnelsen Medisinsk Uforklarlige Plager og Symptomer, MUPS. MUPS er en uformell samlebetegnelse og en dysfunksjonell medisinsk teori. ME er ikke MUPS ME er hverken […]

Nei Malt, ME er ikke en «somatoform lidelse»

Den 9. oktober 2017 arrangerer Oslo Universitetssykehus fagseminaret «Somatoforme lidelser – en kunnskapsoppdatering for klinikere» Somatoforme lidelser er «kjennetegnet ved at legemlige symptomer dominerer pasientens plager uten at legemlig sykdom kan påvises, samtidig som man finner holdepunkter for at psykologiske forhold er av avgjørende betydning for symptombildet» (Store Norske Leksikon) En somatoform lidelse innebærer med […]

Bør SMILE-studien tillegges vekt?

Dagens Medisin har publisert tre artikler om SMILE-studien, studien som skulle bekrefte at Lightning Process, et mentalt treningsprogram, kunne kurere barn med ME. Se her, her og her. Lightning Process (LP) er bl.a. basert på nevrolingvistisk programmering, som av de fleste anses som pseudovitenskap. Studien er ledet av den omdiskuterte Esther Crawley, og det er bl.a. […]

Rasjonelt sinne

Opprinnelig lagt ut på Dagens lille ME-glede:
ME-pasientene er «sinte» får vi høre igjen og igjen. Det er «steile fronter». «Seriøse forskere skremmes bort fra feltet av pasientene» er en annen påstand som dukker opp igjen og igjen, likeså historier om drapstrusler og organiserte, voldsomme protester mot forskere som visstnok bare vil pasientene vel. Er…

Vogt på ville veier

Henrik Vogt etterlyser et større fokus på de som har blitt friske fra ME. Vogt er initiativtager, lege og faglig rådgiver for et nytt nettverk av eks-pasienter og deres pårørende. Hensikten er å få mer fokus på deres tilfriskning ved å bruke «metoder som innebærer tenkning, handling og å ta kontroll over egen sykdom». Vogt […]