Nei! ME er ikke MUPS!

ME er ikke «sammensatt», ME er ikke «psykosomatisk», «somatoform», en «funksjonell lidelse» eller «biopsykososial». ME er ikke del av sekkebetegnelsen Medisinsk Uforklarte Plager og Symptomer (MUPS). ME er en helt egen sykdom med et karakteristisk sykdomsbilde, med sin egen diagnosekode G93.3 under kategorien Nevrologiske sykdommer i WHO sitt diagnosekodesystem. ME har hatt den samme koden […]

Ikke min Kompetansetjeneste!

Det var overlegen ved infeksjonsmedisinsk avdeling på regionsykehuset som satte diagnosen. Jeg var allerede grundig utredet av fastlege og psykolog og hadde forsøkt å trene men blitt veldig mye sykere på grunn av det. Jeg hadde med en liste over alle symptomene og etter å ha fortalt om sykdomsutviklingen var han ikke i tvil; det […]

Ikke uventet at Helland avviser kritikken

Forskning.no har skrevet om underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste må gå. Leder for Kompetansetjenesten, Ingrid B. Helland, mener det er uredelig å starte en underskriftskampanje som dette. Les mitt svar til Helland her: «Premissleverandørene mener, i fullt alvor, at ME-pasienter er syke i sjelen. Sjelen er et religiøst begrep og det er lite tillitsvekkende […]

Helsepersonell som synser, mener og tror forårsaker store skader

  Psykolog Nina Andresen kommenterte underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME må gå i et debattinnlegg på Forskning.no Les hele mitt svar til Andresen her: Det er uforsvarlig av helsepersonell å anbefale udokumentert behandling og kvakksalveri. Det skader pasientene og bidrar også til å redusere tiltroen til helsepersonell og forskere. ME-pasienter har, på […]

Er dette din representant?

For en tid tilbake meldte Nina Andresen seg inn i ME-foreningens facebook-gruppe og fortalte at hun var blitt frisk fra CFS/ME og at hun hadde opprettet en egen, lukket fb-gruppe for de som var blitt friske fra CFS/ME. Alle var hjertelig velkommen. Gruppen skulle være et sted for håp og positive historier og fikk raskt […]