Vaksinevepsebolet

Det er gledelig at mange velger å ta HPV-vaksinen. Det som er mindre gledelig er at rapporterte bivirkninger blir bagatellisert av myndighetene. Det er svært uheldig, og bidrar ikke til økt tillit i befolkningen. Å diskutere vaksiner er blitt et minefelt. De som stiller kritiske spørsmål blir kjapt utpekt som vaksinemotstandere og ansett som lite […]

«Jeg blir hetset»

Det hender at det går hett for seg når aspekter rundt sykdommen ME diskuteres. Leger, pasienter, pårørende, utenforstående, det er mange som har en mening. Men det er ikke alle som tåler at noen er uenig i ens synspunkter, og det er ikke alle som tåler kritiske spørsmål. Og da kan det være lett å […]

Psykopati

I Norge er det er rundt 10.000 personer som oppfyller kriteriene for diagnosen psykopat og rundt 100.000 som har psykopatiske trekk. Psykopati er en personlighetsforstyrrelse som bl.a. kjennetegnes av mangel på empati. Psykopaten veksler mellom tre personligheter: sjarmør – tyrann – offer. Når han ikke får det som han vil, blir han en tyrann og […]

De brysomme pasientene

Tenk å utdanne seg til lege, og så måtte forholde seg til pasienter som tar til motmæle. Det er slitsomt det!  Aller verst er de pasientene som har såkalt «me». De som nekter å innrømme at sykdommen sitter mellom ørene og som i tillegg er så frekke at de krever å bli tatt seriøst. Ikke […]

Et stort gjennombrudd i ME-forskningen

  Ny studie om sykdomsmekanismer ved ME fra forskningsgruppen i Bergen Nytt fra Kavlifondet22. DECEMBER 2016 En ny studie, delvis finansiert av Kavlifondet, tyder på at PDH-enzymet (pyruvat dehydrogenase) er hemmet i ME pasienter, noe som kan forklare både energimangel og økt melkesyreproduksjon. Funnene er nå publisert i Journal of Clinical Investigation Insight. Av Øystein Fluge, […]