Dagbladet ble ikke felt av PFU i sak om ME-pasienter

Dagbladets Magasinet hadde et 11-siders oppslag den 30. mai 2020. På forsiden av Magasinet var tittelen «ME-KRIGEN» og teksten: «Psykolog Nina Andresen ble frisk av ME med trening og terapi. Da hun ville hjelpe andre pasienter til å bli friske, startet bråket» – med ingressen: «Magasinet har sett på hvordan krefter i ME-miljøet forsøker å stanse forskning, […]

ME-livets årskavalkade 2020

Det har vært et begivenhetsrikt år i kampen for likeverdig og trygg behandling for ME-syke. Her er noen av de viktigste sakene. 16. desember 2019: Radioprogrammet på EKKO; «Hvorfor løses ikke ME-gåten?». Temaet er en planlagt studie der ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process (LP). Forskerne bak studien blir intervjuet, og også ansvarlig redaktør […]

Norske helsemyndigheter i bakevja?

Hvor lenge skal norske helsemyndigheter anbefale behandling mot ME – som ingen foreløpig vet hva er – med metoder som andre lands helsemyndigheter fraråder? Det nærmer seg to år siden jeg var i møte hos helseminister Bent Høie. Til stede på møtet var også representanter fra Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Bakgrunnen […]

Flere bekymringer ved kontroversiell studie på ME-syke

Engelske helsemyndigheter advarer mot å behandle ME-syke med Lightning Process. Norske helsemyndigheter derimot, har nylig gitt godkjent-stempel til en studie med samme metoden. Deltakere som opplever negativ effekt kan bli henvist til distriktspsykiatrisk senter. Nylig publiserte engelske helsemyndigheter et utkast til nye retningslinjer der de fraråder å gi terapi og trening som behandling mot ME/CFS. […]

Kontroversiell studie på ME-syke får etisk godkjenning

Den 10. november 2020 publiserte engelske helsemyndigheter et utkast til nye retningslinjer for ME/CFS. Der bekreftes det at ME er en fysiologisk sykdom, og det frarådes å gi terapi og trening som behandling mot sykdommen. Det advares spesielt mot alternativmetoden Lightning Process (LP). Les mer her: Engelske helsemyndigheter vraker terapi som behandling mot ME. The […]