Kontroversiell studie på ME-syke får etisk godkjenning

Den 10. november 2020 publiserte engelske helsemyndigheter et utkast til nye retningslinjer for ME/CFS. Der bekreftes det at ME er en fysiologisk sykdom, og det frarådes å gi terapi og trening som behandling mot sykdommen. Det advares spesielt mot alternativmetoden Lightning Process (LP). Les mer her: Engelske helsemyndigheter vraker terapi som behandling mot ME. The […]

Engelske helsemyndigheter vraker terapi som behandling mot ME

Mye skade har blitt gjort som følge av at gradert treningsterapi har blitt brukt som behandling mot ME. Mange liv er blitt ødelagt i påvente av at helsemyndighetene skulle lytte til ME-pasientenes dyrekjøpte erfaringer. Nå endrer engelske helsemyndigheter behandlingsrådene. Følger Norge etter? Engelske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har jobbet med nye […]

ME-foreningen med ny resolusjon: Spisser kravene

Et enstemmig landsmøte i Norges ME-forening krever følgende: Et skille mellom ME med PEM og andre former for utmattelsessyndromer på alle nivåer i helsevesenet og andre offentlige instanser. I omtale og beskrivelse av sykdommen ME med PEM, brukes kun betegnelsen ME. Utredning av ME skal gjøres etter de kanadiske konsensuskriteriene eller de nyere internasjonale konsensuskriteriene. […]

Musikkterapi-studien er trukket tilbake, endret og re-publisert: Resultatene er verre enn først rapportert.

Er det god forskningspraksis å trekke tilbake en artikkel, endre tittel, resultater og konklusjon, og så re-publisere den med et helt nytt ID-nummer? Kritikken mot studien består – artikkelen bør trekkes tilbake. I april 2020 publiserte BMJ Peadiatrics en artikkel om en norsk studie der ungdom med kronisk utmattelse etter EBV-infeksjon ble behandlet med kognitiv […]

The music therapy study was retracted, amended and re-published: The results are worse than first reported.

Is it considered good research practice to retract an article, change the title, the results and conclusion, and then re-publish it with a completely new ID-number? The criticism still stands and the article should be retracted. By Nina E. Steinkopf In April 2020, BMJ Peadiatrics published an article about a Norwegian study in which adolescents […]

Musikkterapi-studien er trukket tilbake

Vegard B. B. Wyller med flere publiserte en artikkel i det medisinske tidsskriftet BMJ Paediatrics Open i april i år om en studie der ungdom med kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon ble behandlet med musikkterapi. Artikkelen er full av selvmotsigelser og ulogiske slutninger, og motbeviser forskernes egne hypoteser og egen konklusjon. Nå er den trukket tilbake. […]

Kritikkverdig av NAV å støtte omstridt studie

NAV støtter en omstridt studie på ME-syke basert på andre instansers antatte evalueringer. Det kan gi en alternativbehandler et sugerør i statskassen. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) behandler for tiden en søknad om etisk godkjenning av en studie der 100 ME-pasienter skal behandles med alternativ-metoden Lightning Process (LP). Psykolog Bente Dahl skriver […]