NAV innrømmer å støtte omstridt studie

Read the English version here: NAV admits supporting controversial study Jeg har vært i kontakt med NAV flere ganger og spurt om deres forhold til alternativmetoden Lightning Process. Jeg har stilt spørsmål ved psykolog Nina Andresens kurs for veiledere og brukere med CFS/ME – les mer her Når NAV pusher sjamanisme, og jeg har spurt […]

Study on ME patients: Cynical, unethical and indefensible

The Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK) in Trondheim, Norway, has received an application for ethical approval of a study in which 100 ME patients will be treated with the alternative method Lightning Process (LP). PhD candidate is LP instructor Live Landmark. This is a collaborative project with researchers from the Norwegian […]

Studie på ME-syke: Kynisk, uetisk og uforsvarlig

Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Trondheim har mottatt søknad om etisk godkjenning av en studie der 100 ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process (LP). PhD-kandidat er LP-instruktør Live Landmark. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskere fra NTNU, Universitetet i Oslo, samt Folkehelseinstituttet og University of Bristol. I tillegg er det opplyst […]

ME-syk: 13 måneder siden siste dusj

Dette er Mari. Før hun fikk ME var hun lærer og IT-konsulent. Hun drev med trening, friluftsliv og var veldig glad i praktisk arbeid. Hun var på rehabilitering i 2016. Bare avstanden å gå til måltider var for mye aktivitet for henne. Hun har vært sengeliggende siden. Dette er en alvorlig konsekvens av manglende kunnskap […]

Is BMJ retracting the Music Therapy study?

A Norwegian CBT/Music therapy study has been criticised both nationally and internationally.  Will the publisher retract it? On May 8th I published an analysis of the article on the Norwegian CBT/Music Therapy Study: Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a feasibility study BMJ […]

Blir musikkterapi-studien trukket tilbake?

En norsk musikkterapi-studie har blitt kritisert både nasjonalt og internasjonalt. Blir den trukket tilbake? Den 8. mai publiserte jeg en analyse av artikkelen: “Kognitiv-atferdsterapi kombinert med musikkterapi for kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon hos ungdom: en mulighetsstudie”. Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a […]

Avslag i Trygderetten på feil grunnlag (1)

Flere advokater reagerer på at Nav krever at ME-syke behandles med terapi før de kan vurderes for uføretrygd. Nå viser det seg at Trygderetten stiller samme krav, og avslår saker med begrunnelse at terapi ikke er forsøkt i stor nok grad. English google translation: Social Security Court rejects cases on wrong grounds Flere advokater sa […]

“ME expert” is not researching ME

Vegard B. B. Wyller has been referred to as an «ME expert» in Norway for almost 20 years. But; is he really studying ME? Recently it became known that Norwegian health authorities support a controversial study in which ME patients are to be treated with the alternative method Lightning Process. Vegard B. B. Wyller is […]