NAV avviser støtte til omstridt studie på alternativbehandling

Lightning Process-instruktør Live Landmark har informert helseminister Bent Høie om en studie på ME-pasienter, og skriver at «Vi er i dialog med et par kommuner og NAV ang finansiering.»  NAV avviser dette. Live Landmark informerte i høst helseminister Bent Høie om «et samarbeidsprosjekt for økt kunnskap om effektive tiltak for tilbakeføring til arbeid». Det står […]

NAV avlyser kurs for brukere med CFS/ME

I desember holdt NAV-psykolog Nina Andresen kurs for NAV-veiledere i «Oppfølging av brukere med CFS/ME». Kurset er blitt kritisert, bl.a. fordi Andresen henviser til en organisasjon som markedsfører alternativbehandlingen Lightning Process. Andresen har også utarbeidet et kurs for brukere: «Veien ut av CFS/ME» som skulle startet 6. februar. NAV opplyser nå at dette kurset er […]

Helsemyndigheter støtter forskning på kontroversiell alternativbehandling

Det jobbes i kulissene for å få finansiert en studie på Lightning Process – metoden som sammenlignes med sjamanisme og konversjonsterapi. Prosjektet støttes av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Kompetansetjenesten for CFS/ME. English translation here. Er det riktig av helsemyndighetene å bruke ressurser på forskning som kommer et utenlandsk franchise-foretak til gode? Skal staten gi drahjelp til […]

Krigen mot de ME-syke

Oppdatert 08.02.2020 English google-translation here: The war against the ME-sufferers ME-pasienter er på mange måter en ekstra sårbar pasientgruppe. Sykdomsmekanismene er ikke avklart og det finnes ingen kurativ behandling. Mange ME-syke får ikke hjelp i det offentlige helsevesenet og søker derfor hjelp hos alternative behandlere. Det finnes leger som har god kunnskap om sykdommen, og […]

Når Nav pusher sjamanisme

– om NAVs skandaløse behandling av alvorlig syke pasienter. Advokat Olav Lægreid forteller abcnyheter at Nav presser ME-pasienter til å ta et kurs som sammenlignes med kvakksalveri og sjamanisme. Han viser til at Helsenorge .no og Helsedirektoratet lenker til en organisasjon som markedsfører alternativbehandling og som driver intens lobbyvirksomhet for å få metoden anerkjent som […]

Varsel om skadelig behandling av ME-pasienter

UKOM er en statlig, uavhengig undersøkelseskommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten. Les mer om UKOM her: UKOM Denne uken har jeg vært i møte med Ukom. Jeg har varslet om systematisk, skadelig behandling av ME-pasienter og om alle […]

Hvor omfattende må skadene bli, Bent Høie?

I 6 år har Høie lovet oss et «pasientenes helsevesen». Sammen med statsministerens engasjement har det gitt håp om en bedre situasjon for ME-pasientene.  Høie er informert om skadene som pasientene blir påført i helsevesenet. Nå kan det se ut til at han velger å ikke lytte til mange tusen fortvilte pasienter. I forbindelse med […]