Lightning Process mot ME – hva sier tallene?

Lightning Process markedsføres spesielt mot ME. Hvor mange nordmenn har tatt kurset? Hvor mange ME-pasienter har blitt bedre ved hjelp av metoden? Her er noen tall som kan indikere suksessraten.

Lightning Process (LP) er alternativbehandling. Selve metoden består i å velge «grøfta» eller det livet du elsker og å si Stopp! til symptomer.

For å få delta på kurs må man søke. Man blir screenet for suggestibilitet og må overbevise instruktøren at man er motivert nok. Det er et krav at man legger bort analytisk tankegang.

Deltakerne blir fortalt at for at metoden skal virke må de fortelle seg selv og andre at de er friske. Dette fungerer som markedsføring og påvirker også spørreundersøkelser.

Hvor mange nordmenn har tatt kurset?

Frem til 2009 hadde 2500 nordmenn tatt LP-kurs. I 2012 var tallet 5000. Dvs. at i snitt 1000 nordmenn deltok på kurs hvert år fra 2007 – 2012. Nå, 10 år senere kan det derfor anslås at antallet er rundt 15.000.

Mer enn 90%?

Firmaet Aktiv Prosess ble startet av LP-instruktørene Live Landmark og Vibeke C. Hammer. På dere hjemmeside fra 2009 står det at «…mer enn 90% av deltakerne blir fri fra sin tilstand».

I 2008 gjorde de en kundeundersøkelse og hevder at «Resultatene fra våre første 226 deltakere viser at hele 96% av våre kursdeltakere oppgir en betydelig økt livskvalitet i etterkant av kurset».

Datainnsamling ble utført av Aktiv Prosess som på den tiden hadde to ansatte; Hammer og Landmark. Undersøkelsen sier ingenting om deltakernes helsetilstand eller diagnoser, eller om noen av dem hadde ME. Negative tilbakemeldinger er heller ikke tatt med. Tatt i betraktning at deltakerne lærer å fortelle seg selv og andre at de er friske kan det være vanskelig å si noe annet når instruktøren ringer og spør. Derfor er resultatet av undersøkelsen lite troverdig.

I 2009 uttalte Landmark til Norsk Helseinformatikk (NHI): – De nyeste tallene fra vår egen evaluering viser at så mange som 92,5 % prosent får en betydelig økt livskvalitet etter LP.

I 2010 skriver Landmark i avisen Nordlys: «I dag har jeg ett godt liv. Det samme ser vi hos omtrent nitti prosent av de mer enn tusen deltakerne Aktiv Prosess har hatt på kurs. Nitti prosent av barna er tilbake på skolen.»

ME-pasienters erfaringer

LP-instruktørenes påstand at 90% blir bedre stemmer ikke når det gjelder ME-pasienter.

I ME-foreningens brukerundersøkelse fra 2012 med 1096 deltakere oppgav 164 ME-pasienter at de hadde forsøkt LP. 21% av disse opplevde bedring eller stor bedring – dvs. 34 personer. Undersøkelsen viser også at 48 % ble verre eller mye verre.

I en artikkel om CFS/ME-pasienters ulike erfaringer med Lightning Process i tidsskriftet Sykepleien heter det at: «Analysen er basert på beskrivelsene til 22 informanter der 13 fortalte om en positiv virkning og ni om ingen eller negativ virkning».

I Nafkam sin undersøkelse fra 2015 blant 76 personer var det 8 personer som oppfylte Canadakriteriene (som Helsedirektoratet anbefaler) som hadde positiv effekt. 5 ble verre eller mye verre.

Fafo-forskerne Anne Kielland og Arne Backer Grønningsæter skriver om forskningsprosjektet TjenestenogMEg. I deres spørreundersøkelse med 660 deltakere hadde 62 prøvd LP. 5 var svært eller nokså fornøyde med resultatene.

LP-organisasjonen Recovery Norge (RN) har pr. d.d. publisert 62 historier om ME og LP på sine nettsider. Kun 30 av disse er navngitte norske personer med en bekreftet ME-diagnose. De resterende er uten bekreftet ME-diagnose, folk fra andre land, anonyme historier og gjentakelser; historier fortalt 2 og 3 ganger.

Antall ME-pasienter med positiv effekt

Antallet dokumenterte ME-pasienter som har hatt positiv effekt er – ifølge

ME-foreningen, 2012: 34

Sykepleien, 2012: 13

NAFKAM, 2015: 8

Fafo/Sintef, 2022: 5

og Recovery Norge, 2023: 30

Det er umulig å si om de som har hatt positiv effekt har deltatt i kun én eller flere av disse undersøkelsene. Det finnes sannsynligvis også deltakere som har hatt positiv effekt, men som ikke verken er medlem i RN eller har deltatt i noen undersøkelser.

Det er estimert at 15.000 nordmenn har ME. Dersom 10% har prøvd LP, og dersom det stemmer at 90% blir bedre – bør det finnes 1.350 tidligere ME-syke som har blitt friske ved hjelp av LP.  Hvor er de?

Hva tallene brukes til

LP-instruktørenes påstander om 90% positiv effekt brukes til markedsføring og i lobbyvirksomhet for å påvirke politikere, helsemyndigheter og støtteapparat. Målet er å få kurset godkjent som del av det offentlige helsetilbudet.

I 2013 sendte Landmark en epost til daværende arbeidsminister Anniken Huitfeldt og hevdet at «Resultatene kan dokumenteres – og regnes som høysignifikante».

Landmark mener også at ME-diagnosen ikke burde gi varig uførestønad.

I et innlegg i Tidsskriftet i 2016 beskriver Landmark sin egen kundetilfredshetsundersøkelse fra 2008 som «hypotesedannende».

Landmarks «motivasjonsforedrag» er i realiteten en times-lang reklame for LP der hun forteller sin frisk-historie. Foredraget har vært publisert på nett med tittelen «Fra Press til Prestasjon». Hun har skrevet bok om det samme og holder også foredrag for medisinstudenter, leger og sykepleiere.  

RN driver også markedsføring og lobbyvirksomhet for LP. RN består i stor grad av fornøyde LP-kursdeltakere. De som har hatt ingen eller negativ effekt av metoden får ikke bli medlem. Leder, lege Henrik Vogt, rekrutterer medlemmer på sosiale medier.

I søknad om etisk forhåndsgodkjenning av en norsk LP-studie blir det hevdet at «… publiserte erfaringer indikerer signifikant og rask bedring på utmattelse, funksjon, livskvalitet og aktivitetsnivå».

LP-studiens konsekvenser for ME-syke

I denne studien skal 120 ny-syke ME-pasienter behandles med LP. Stipendiaten i studien, Live Landmark, skal selv behandle deltakerne og skal selv være med å godkjenne de som får delta på kurs. Landmark var en av stifterne av organisasjonen som skal bidra med «brukermedvirkning»; RN. Etter kurset skal deltakerne fylle ut spørreskjema og bl.a. svare på spørsmål om de er friske(!).

Da studien fikk etisk godkjenning i 2021 ble vedtaket påklaget. Da sendte RN inn et innspill til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) som skulle behandle klagesaken og la ved 61 «frisk-historier». Bare en del av disse omhandler personer med bekreftet ME-diagnose. Flere har hatt utmattelse eller utbrenthet – som ikke er det samme som ME. Seks historier er fortalt av LP-instruktører. Flere av historiene er fortalt 2 og 3 ganger og 15 er anonyme.

Kielland og Grønningsæter skriver om LP-studien: «De ME-sykes Catch 22 vil være et NAV som over-generaliserer resultater fra en suboptimalt designet studie. Et NAV som kan holde tilbake uføretrygd til den dagen pasientene evner å overbevise en kursinstruktør om at de er topp motivert for å endre tankene sine i tråd med kursets hensikt. For først da kan de få bli med på et kurs flertallet av våre respondenter har opplevd som svært lite hjelpsomt.

Et NAV som heller ikke nødvendigvis innvilger uføretrygd om du tar kurset. For gjorde ikke kurset deg frisk, kan det på kursets premisser argumenteres for at du ikke var motivert eller endringsvillig nok.».

Det er dokumentert at enkelte ME-pasienter har hatt positiv effekt av LP blant de anslagsvis 15.000 nordmennene som har tatt kurset, men de er ikke mange.

Positive erfaringer med LP har fått massiv mediedekning i 15 år. Anekdoter resirkuleres i media og gir inntrykk av å være et høyere antall enn det som er reelt. Sjelden hører vi om de som ble sykere: https://lp-fortellinger.no/  Det er ikke uten grunn at britiske retningslinjer for ME/CFS advarer spesielt mot å tilby LP ved ME.


Skrevet av


Nina E. Steinkopf,

Tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør

Nå; ME-syk og skribent

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..