Samfunnsengasjement

Nina E. Steinkopf

Tidligere HMS- og Kvalitetsdirektør i internasjonal petroleumsvirksomhet. Nå, ME-syk og skribent. Kjemper for likeverdig behandling basert på solid vitenskapelig dokumentasjon.

Kronikker, omtale i media, møter med myndigheter og politikere, offentlig appell etc.

28. juni 2021: Debatt på NRK Dagsnytt 18, ME-forskning stanset – se fra 11:44 (21) min. inn i sendingen: https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202106/NNFA56062821/avspiller

21. juni 2021: Kronikk i ME-foreningen Danmark sitt medlemsblad ME nyt, nr. 2/2021, s. 12 – 16: «ME, forsikringsbranchen og psykiatrien – Om psykiatrien og forsikringsbranchens indvirkning på økonomiske støtteordninger for ME-syge i Danmark og Norge.»

9. juni 2021: Deltaker på «EFNA/EMEA Webinar: ME/CFS in Europe – A Roundtable of European Stakeholders and Policymakers». Agenda: https://www.europeanmealliance.org/meineurtagenda.shtml

7. juni 2021: Senior Fellow in Public Health and Journalism, Center for Global Public Health, UC Berkeley, David Tuller skriver om NEM sin avgjørelse vedrørende LP-studien:

https://www.virology.ws/2021/06/07/trial-by-error-norway-rejects-new-clinical-trial-of-woo-woo-lightning-process/

4. juni 2021: De Nasjonale Forskningsetiske komiteene (NEM) opplyser at etisk godkjenning av studien der 120 ME-pasienter skulle behandles med alternativmetoden Lightning Process er trukket tilbake.

3. mai 2021: Fraråder ikke psykologhjelpTidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 5, 2021, side 414-415. Psykologer har ansvar for å gi realistisk, forskningsbasert informasjon og behandling slik som ved annen sykdom, og bør avstå fra egne forklaringer og udokumenterte påstander om behandling og tilfriskning

1.februar 2021: Bør legge utdaterte råd på hylla – Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 2, 2021, side 134-135. Kronikk om nye retningslinjer fra engelske helsemyndigheter, som bl.a. advarer spesielt mot alternativmetoden Lightning Process.

27.01.2021: Pressens faglige utvalg behandlet PFU-sak 130/20 –  Nina Steinkopf mot Dagbladet – Klage mot Dagbladets artikkel i Magasinet: «ME-krigen». PFU-konklusjon: Ikke brudd på god presseskikk. Les hele saken her: https://presse.no/pfu-sak/130-20/

15.02.2021: Bloggen ME-livet ligger på 8. plass på StoryBoards liste over norske blogger for 2020: https://storyboard.news/yearinreview/bl/2020/sites

22.12.2020: To artikler publisert i ME Global Chronicle som er et utvalg av de viktigste ME-relaterte utviklingene og publikasjonene over hele kloden de siste tre månedene. “ME Expert” is Not Researching ME” på side 19, og “Controversial Study on ME Patients”, side 23.

Kronikk i Adresseavisen 9.12.2020, av prof. Ola D. Saugstad og Nina E. Steinkopf

Kronikk i Adresseavisen 4.12.2020, av prof. Ola D. Saugstad og Nina E. Steinkopf

Retraction Watch omtaler tilbaketrekking av musikkterapi-studien, og lenker til min artikkel: https://twitter.com/RetractionWatch/status/1332429079853850624

Hollandske ME-gids – et informasjonsnettverk for ME, 27.10.2020: Omtale av bl.a. min analyse av musikkterapi-studien: https://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-2416.html

Medlem i Norsk PEN.

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – NAFKAM: Presseklipp

Science for ME online forum 23.08.2020

ME/CFS News 01.06.2020:

Dagens Medisin 10.05.2020 Kronikk:  ME-pasienter lider under forskning Analyse av prof. V.B.B. Wyllers studie på musikkterapi mot ME.

Dagsavisen Fremtiden, 21.02.2020: Omtale: Strenge krav til ME-syke

Dagsavisen 04.02.2020 Leserinnlegg: Vær så snill, Bent Høie – vi kan ikke miste flere

10. desember 2019: Møte med Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Stavanger

Aftenposten 14.05.2019 Tilsvar: Kristin Blaker, leder i Norsk forbund for Lightning Process-instruktører: Dårlig forskning til glede for hvem?

Trondheim, den internasjonale ME-dagen 2019: Appell i Trondheim sentrum i regi av Norges ME-forening og #MillionsMissingTrondheims aksjon i anledning ME-dagen. Fokus på helsevesenets skadelige behandling og stigma mot ME-pasienter.

Se video, fra 57 min. inn i sendingen: https://www.facebook.com/308605709618394/videos/473543486722432/

Les teksten fra appellen her: Skadelig behandling og stigma må ta slutt

Dagsavisen 9. mai 2019: Kronikk i anledning den internasjonale ME-dagen:  ME-pasientenes fortvilte kamp mot skadelig behandling

Aftenposten 11.04.2019: Tilsvar til Borge Skei: Skylder på pasientene når forskningen feiler

Aftenposten 25. mars 2019: Omtale: Leserinnlegg av klinikkdirektør ved Akershus universitetssykehus Erik Borge Skei: «Pasientgrupper sjikanerer ME-forskere og utøver press for å påvirke hvem som får forskningsmidler»

Dagens Medisin 19.03.2019 Kronikk: Oppfatninger, ytringsfrihet og et godt klima for ME-forskning Svar til lege Lina Linnestad som mener at LP-instruktør Live Landmark blir sensurert av Dagbladet

Regjeringen, 18.03.2019: Møte med helseminister Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst RHF og Oslo Universitetssykehus i forbindelse med at jeg er leder for underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå.

Les mer her:  Helseministeren møter Nina Steinkopf med flere

Bergens Tidende skriver om møtet med helseminister Bent Høie 16.03.2019: Nyheter direkte: ME-pasient får møte … – Bergens Tidende

«ME-syke Nina E. Steinkopf har stått i spissen for en underskriftskampanje rettet mot Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. 7000 har signert oppropet som …»

Bergens Tidende 01.02.2019: Omtale, Norges ME-forening svarer:

Bergens Tidende 30.01.2019: Tilsvar: Vi krever å bli hørt

Les hele tilsvaret mitt her: Forakten for de mest sårbare pasientene

Bergens Tidende, 23.01.2019: 23 fagfolk i medisin og psykologi skriver: Vil vi ha ME-bloggernes helsevesen?

Bergens Tidende 14.01.2019: Omtale: Fire dager på kurs gjorde åtte av ti friskere

Fædrelandsvennen 14.01.2019: Omtale: Fire dager på kurs gjorde åtte av ti friskere

«Initiativtaker Nina E. Steinkopf er kritisk til stressmestringskursene til psykiater Bjarne Stubhaug, som hun sier gjør ME-pasienter sykere.»

Bergens Tidende 07.01. 2019: Nyhetsartikkel om underskriftskampanjen som krever at ledelsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå: ME-syke gjør opprør mot fagmiljøet

Stavanger Aftenblad 07.01.2019: Helsides oppslag: ME-syke gjør opprør mot fagmiljøet

Forskning.no 02.10.2018 Kronikk: ME-pasienter har rett til evidensbasert behandling – svar til LP-instruktør Live Landmark

Invest in ME Research, en britisk veldedighetsorganisasjon som finansierer biomedisinsk ME-forskning støtter underskriftskampanjen 29.09.2018: The management of the National Competence Service for CFS / ME must go!

The ME Global Chronicle, 22.09.2018: Kronikk: “Is this  your representative?” Engelsk versjon av artikkelen “Er dette din representant?” – kritikk av Kompetansetjenestens valg av brukerrepresentant.

The ME Global Chronicle støtter underskriftskampanjen:Help Norwegian ME-patients” 22.09.2018:

Den internasjonale organisasjonen #MEAction støtter underskriftskampanjen 19.09.2018: Sign Norway’s Petition: Demand Resignation of Advisory Board Promoting Biopsychosocial Model

Forskning.no 11.09.2018 Tilsvar til nyhetsoppslaget 2. september: Ikke uventet at lederen for Kompetansetjenesten for CFS/ME avviser kritikken

Forskning.no 05.09.2018 Kronikk: Helsepersonell som synser, mener og tror forårsaker store skader

Forskning.no 02.09.2019 Nyhetsartikkel om underskriftskampanjen: Trist at ME-aktivister går i skyttergravene

21.08.2018: Opprettet underskriftskampanje mot ledelsen i Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Kampanjen fikk støtte av 7265 pasienter, pårørende og helsepersonell: Ledelsen i Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME må gå

Stavanger Aftenblad 22.06.2018 Kronikk: Er Dagfinn Øgreid en grådig og kynisk lege som skader pasientene sine?  Om Øgreids behandling av ME-pasienter med legemiddelet Rituximab.

Rogalands Avis 09.05.2018 Håp for ME-pasienter – i anledning den internasjonale ME-dagen og MillionsMissing Stavanger sitt arrangement

Les hele teksten her: Kronikk_Rogalands_Avis_09.05.2018_Håp_for_ME-pasienter_Nina.Steinkopf

Stortinget 09.11.2017: Møte med Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol for å diskutere skadelige virkninger av at alternativ behandling anbefales som behandling mot ME.

Dagens Medisin 04.10.2017 Kronikk:  Vranglære ved OUS Kritikk mot en konferanse ved OUS der ME blir fremstilt som en psykosomatisk lidelse

Dagens Medisin 27.09.2017 Kronikk: Bør SMILE-studien tillegges vekt? Kritikk mot Kompetansetjenesten som anbefaler alternativmetoden Lightning Process

Dagsavisen 15.04. 2016 Kronikk: Skandalene fortsetter, fru Statsminister – Om skadelig behandling, stigma og Erna Solbergs brutte løfter

Dagens Medisin 27.05.2015 Kronikk: Lightning Process mangler evidens

Dagens Medisin 15.05.2015 Kronikk:  Nå er det nok, Live Landmark – Kritikk mot LP-instruktør Live Landmark som klandrer ME-mødrene for barnas sykdom