Helsedirektoratet trekker tilbake uttalelse om Lightning Process

I 2017 fastslo Forbrukerombudet og Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM at Lightning Process er å anse som alternativ behandling og dermed omfattet av kravene i lov om alternativ behandling og forskriften om markedsføring av alternativ behandling.

I 2018 fastslo Helsedirektoratet og Forbrukertilsynet at Lightning Process-instruktører er å anse som alternativbehandlere.

I en henvendelse fra Norsk forbund for Lightning Process-instruktører i februar i år blir Helsedirektoratet bedt om å revurdere saken. I et brev til LP-forbundet i juni informeres det at Helsedirektoratet er kommet til at

«LP ikke er å anse som en form for alternativ behandling».

Avgjørelsen var basert på LP-forbundet sitt syn på saken:«LP må anses som en undervisningsvirksomhet der det formidles spenningsregulerende og prestasjonsfremmende kunnskap og teknikker, som ved bruk kan øke deltakernes stressmestringskompetanse og mentale robusthet. Forbundet viser at undervisningen ikke har som formål å lindre eller behandle sykdom, og at en slik hensikt ikke kan utledes av markedsføringen av kurstilbudet på egne nettsider og i dialogen med kursdeltakerne. LP-instruktørenes virksomhet kan etter forbundets syn ikke vurderes ut fra markedsføringen av LP i Storbritannia og Phil Parkers omtale av metoden da dette ikke er representativt for den norske LP-virksomheten.».

Trekker uttalelse

I et brev til LP-forbundet 27. oktober 2021 derimot, trekker Helsedirektoratet tilbake sin uttalelse:

«Helsedirektoratet har vurdert saken på nytt og ser behov for å presisere våre tidligere uttalelser, og samtidig trekke uttalelsene våre i nevnte brev tilbake.»

Nærmere begrunnelse:

«Helsedirektoratet er gitt myndighet til å forvalte lov om alternativ behandling av sykdom mv. på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at Helsedirektoratet kan fortolke og veilede om de enkelte bestemmelsene i loven. I tillegg forvalter Helsedirektoratet registreringsordningen i lovens §3, jf. § 2. Registerordningen er organisert slik at Helsedirektoratet kan godkjenne søknader fra utøverorganisasjoner om å inngå i den frivillige registerordningen, jf. forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.

Formålet med lov om alternativ behandling av sykdom mv. er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling ved å regulere adgangen til å utøve slik behandling. Loven pålegger plikter for utøvere av alternativ behandling og gir begrensninger i utøvernes adgang til å behandle konkrete sykdommer og lidelser, forbyr inngrep eller behandling som innebærer alvorlig helserisiko og stiller krav til markedsføringen. Den frivillige registreringsordningen skal blant annet bidra til bedre pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for de som oppsøker alternative behandlere. Ordningen skal også bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling.

Registerordningen er ingen godkjenningsordning utover å være en registreringsordning på grunnlag av kriterier gitt i forskriften om registerordningen § 3. I den konkrete saken ble Helsedirektoratet imidlertid bedt om å ta stilling til om LP-virksomheten faller innenfor loven eller ikke. Siden loven ikke har noen godkjenningsordning tilligger det ikke Helsedirektoratets myndighet å beslutte eller godkjenne at en virksomhet omfattes av lovens bestemmelser eller ikke. Det påligger den enkelte utøver/virksomhet et selvstendig ansvar for å drive virksomheten sin i samsvar med norsk lov. Den enkelte utøver/virksomhet må derfor innrette virksomheten etter det gjeldende regelverk som foreligger på området, og i det konkrete tilfelle må virksomheten selv vurdere om deres utøvelse/virksomhet faller inn under lov om alternativ behandling, og ev søke om registrering i registeret. Helsedirektoratets oppgave er å veilede om forståelse av lovens virkeområde, herunder beskrive formålet med lovens bestemmelser. Vi ser dermed at vi har gått utover vår myndighetsrolle i denne konkrete saken.

Ved en eventuell politianmeldelse eller klage til Forbrukertilsynet og Markedsrådet vil et vurderingstema være om virksomheten omfattes av loven.».

Ifølge NAFKAM derimot, er Lightning Process fremdeles å regne som alternativ behandling. Les mer her: Lightning Process.

Les også NRK-artikkelen fra 2011: 13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs

Skrevet av
Nina E. Steinkopf

4 tanker på “Helsedirektoratet trekker tilbake uttalelse om Lightning Process

 1. Så for hver norske LPkursleder som blir utdannet får Phil Parker penger, men LP foreningen i Norge mener at de er noe annet enn det Phil Parker sier at LP er ?!

  Likt av 1 person

  • Jeg tror vi vil se mer og mer at de norske LP-instruktørene forsøker å distansere seg fra den engelske versjonen av LP og argumentere med at den norske er noe annet, nå som NICE eksplisitt fraråder det. Dette høres ut som en klassisk «Live-spin», med journalistikk-bakgrunnen sin er hun jo dyktig til dette!

   Dette sitatet her bekrefter vel dette inntrykket også – de er allerede i gang med å distansere seg fra PP og hans praksis:

   «LP-instruktørenes virksomhet kan etter forbundets syn ikke vurderes ut fra markedsføringen av LP i Storbritannia og Phil Parkers omtale av metoden da dette ikke er representativt for den norske LP-virksomheten.»

   De forsøker altså å argumentere for at det skaperen av metoden sier om den (og den som de alle betaler royalties til og er utdannet hos) ikke er spesielt utslagsgivende for det de holder på med. Og HDir kjøpte faktisk argumentasjonen også – tro det eller ei!

   Høres logisk ut at opphavsmannen ikke kan noe som helst om programmet han selv har skapt, holdt og markedsført over tiår! *facepalm*

   De er jammenmeg noe for seg selv disse LP-instruktørene! Enn at de ikke ser selv hvordan de fremstår?

   Likt av 1 person

 2. LP-instruktørene må være noen av de mer skamløse, opportunistiske og prinsippløse menneskene som vandrer rundt i Norge i dag. De vet utmerket godt at de ME-pasientene som bruker 21 000 kr på 12-timerskurset deres (altså om lag 5 ukers nettoinntekt for mange på uføretrygd) ikke gjør dette for å «øke sin mentale robusthet og stressmestringskompetanse». De gjør det fordi de tror det vil hjelpe dem å bli friskere, eller aller helst helt friske. Altså – det er solgt inn som en behandling.

  Uansett hvor mye de dobbeltkommuniserer og tildekker sannheten rundt dette her, er det behandling pasientene er på utkikk etter. Det er dette premisset som ligger til grunn for avgjørelsen deres om å bruke denne vanvittige summen for å ta tullekurset. Hvis de ikke vil at det skal bli oppfattet som behandling så må de tydeliggjøre at det ikke vil ha effekt på helseplagene deres da. De må slutte å trekke frem anekdoter om folk som er blitt «friske» pga LP.

  Enn at det går an å være så ansvarsfraskrivende og manipulative som det LP-menigheten er – tilsynelatende uten å føle på noe som helst samvittighetskvaler eller tvil? Lurer på om Phil Parker kjører personlighetstester før han slipper inn folk på instruktør-kursene sine og kun de som skårer høyest på Machiavellisme får lov til å bli med. Les forøvrig denne artikkelen, hvis du ikke kjenner begrepet: https://no.wikipedia.org/wiki/Machiavellisme

  Forøvrig – da de søkte om godkjenning til LP-studien kalte de det jo en behandlingsstudie. Hva er logikken bak å ha en «behandlingsstudie» på noe som ikke er en behandling…?

  Likt av 2 personer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..