Hemmelig ME-seminar: Var politiet i beredskap?

I et intervju med Morgenbladet forteller prof. Silje E. Reme at politiet var i beredskap under et hemmelig ME-seminar hun arrangerte ved Universitetet i Oslo 13. oktober. Etter anbefaling fra politiet var det også vakthold mens forskerne var samlet.

Reme sier til Morgenbladet at de kontaktet vakt- og sentraltjenesten ved UiO, der seminaret ble holdt, og politiet som sammen skal ha gjort en risikovurdering og konkludert med at de burde ha vakthold. De ble også bedt om å sende politiet et forhåndsvarsel, så de var i beredskap.

På spørsmål fra Morgenbladet om hvilke vurderinger de tok i sikkerhetsvurderingen som førte til vakthold og beredskap, opplyste UiO følgende i en epost: «Politiet gjorde generelle sikkerhetsmessige vurderinger i forkant av denne faglige samlingen, og vi fulgte deres anbefalinger. Vi ønsker ikke å gå inn på hva som konkret ligger i vurderingene».

Faksimile fra Morgenbladet 21. oktober 2022

Morgenbladet: Seminar for ME-forskere krevde vakthold og politiberedskap: – De forsøker å ta oss.

Ifølge Oslo Politidistrikt derimot, Enhet Sentrum, er ikke noe av dette registrert i deres relevante systemer. De opplyser også at Enhet Vest, som har ansvaret for Blindern, ikke har hatt noe kontakt med arrangør.

UiO ønsker ikke å vare på spørsmål om hvem i politiet de var i kontakt med – og når: «Vi har ingen ytterligere detaljer å gi i denne saken.».

Draptrusler?

I en podkast med Harald Eia 21. oktober sier Reme at debattklimaet i ME-saken er hardt og at det er lett å dokumentere. Hun forteller at flere av hennes nære kolleger har opplevd drapstrusler.  Hør klipp fra podkasten her:

Advarer

I Morgenbladet advarer Reme journalister som skriver om ME-debatten om å trå varsomt. Hun har også advart De forskningsetiske komiteene, NEM.

I 2013 forsket Reme på alternativmetoden Lightning Process. Studien ble merket som LOW quality av britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i forbindelse av deres gjennomgang av all forskning på feltet da deres nye retningslinjer for ME/CFS ble utarbeidet.

Metoden blir markedsført mot ME-pasienter. Nylig fikk en studie der 100 ME-syke skal behandles med metoden etisk godkjenning. Godkjenningen ble endelig vedtatt etter to klagerunder i NEM.

Forskning.no: FHI-sjef prøvde å påvirke etisk godkjenning av ME-forskning

Reme er del av dette prosjektet og advarte nylig NEM om trusler og sjikane mot forskere. I en epost 26. september 2022 som ble kjent etter en innsynsbegjæring fra Marit Hjelsvold, viser Reme til en artikkel i Science Magazine og skriver at «Forskning på kronisk utmattelsessyndrom/ME er nevnt eksplisitt og vi kan bekrefte at vårt prosjekt har erfart alt det som her omtales:

«I motsetning til sunn debatt om forskning, kan denne trakasseringen omfatte krenkende e-poster, ‘trolling’ i sosiale medier, trusler mot personlig sikkerhet, ondsinnede klager til institusjoner eller reguleringsorganer, bombardement med innsynsbegjæringer eller injurierende nettinnlegg om forskere.»» (min oversettelse).

Fysisk eller psykisk?

Verdens største helseinstanser og vitenskapsformidlere som CDCNIHIOM/NAM og NICE er tydelige på at ME er en alvorlig, kompleks og kronisk medisinsk tilstand som påvirker de fleste kroppssystemer.

Seminaret Reme arrangerte var utelukkende for forskere som har en annen; såkalt «biopsykososial» tilnærming til sykdommen. Dette er samme tilnærming som en liten gruppe fagfolk i psykiatrien som forsøkte å kuppe ME-diagnosen på 90-tallet. De har gjentatte ganger, uten å dokumentere det – hevdet seg truet av ME-pasienter. Les mer her: Khrono sin sak om betent ME-forskning

Politiberedskap?

Ifølge Reme er det lett å dokumentere trusler og sjikane mot ME-forskere. Jeg har vært i kontakt med Reme og spurt hvilke trusler og sjikane mot ME-forskere som er blitt politianmeldt og hvilken politienhet som ble kontaktet i forbindelse med seminaret – og når, men hun ønsker ikke å svare.

Det er spesielt at heller ikke UiO – som er underlagt Offentleglova vil opplyse om hvilken politienhet de var i kontakt med, eller når.

Ikke minst er det merkelig at det, ifølge politiet i Oslo, ikke er noe registrert eller loggført deres systemer vedrørende kontakten med UiO, sikkerhetsvurderingen de gjorde eller beredskapen som var iverksatt mens seminaret pågikk.

 


Skrevet av
Nina E. Steinkopf

Tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør

Nå; ME-syk og skribent

11 tanker på “Hemmelig ME-seminar: Var politiet i beredskap?

 1. Dette er veldig oppsiktsvekkende.

  Jeg har i utgangspunktet veldige lave forventninger til integritet og sannferdighet fra denne gjengen, men dette er langt forbi hva jeg hadde regnet som sannsynlig.

  Gitt at det stemmer at de har løyet om å trenge politibeskyttelse og at de har fabrikkert kontakt med politiet, for å sverte pasientgruppen, må jo dette klassifiseres som en skandale av dimensjoner?

  Tankeeksperiment: Kreftforsker er i konflikt med en del av pasientgruppen. Hen nedsnakker denne delen av pasientgruppen systematisk og ved enhver anledning vedkommende får. I alle kanaler og med krigstyper. Så viser det seg at personen også har løyet om behov for politibeskyttelse i et seminar, og dermed indirekte insinuerer at de som har en annen mening enn seg selv potensielt kan utføre vold mot akademikere. Hva hadde reaksjonen vært da?

  Sikkert et ramaskrik av dimensjoner.

  Men på ME-feltet virker det som om pasientgruppen er så uglesett og man er så vant til nedsnakkingen og dehumaniseringen av dem, at man kan slippe unna med nesten hva som helst.

  Tankevekkende.

  Takk for en god og grundig gravejobb!

  Liker

 2. Vi må aldri glemme at LP-aktivistene kun tenker på egen inntjening. Pasientene er kun et verktøy for å tjene penger. De bruker samme teknikk som vekkelsespredikanter – om du ikke ble frisk tror du ikke nok på Gud! Bare at her er guddommen skiftet ut med LP-kurset. Men skylden legges på samme sted – offeret.

  At så mange høyt utdannede ikke fatter at dette er kvakksalveri når det påstås over 90% helbredelse, er for meg en gåte. Hadde det vært tilfellet ville de ha fått Nobelsprisen, for det finnes ikke noen behandling i historien som har en så høy suksessrate! Det vil heller aldri skje – til det er kroppen og utenforliggende faktorer altfor kompliserte.

  I mangel på vitenskapelig dokumentasjon på at deres påstander har noe for seg angriper de i stedet og spiller offerrollen for å tvinge frem sin agenda som er å fortsette å melke en sårbar pasientgruppe for penger.
  De er dyktige på å få publisitet for sine anklager/påstander og på å drive agendaen. Når de blir avkrevd dokumentasjon, ghoster de alle! Når mediene til slutt gir opp å få samtidig imøtegåelse vil inlegg eller artikler da til slutt publiseres, men i kulissene jobbes det aktivt med å bruke PFU og andre kanaler som vil fremme at LP-gjengen blir angrepet, trakassert og truet.

  Her skaper LP aktivistene et falsk trusselbilde fra en sårbar pasientgruppe som blir aggresivt angrepet av den som påstår seg angrepet. Det snur det hele på hodet, og mediene går på hver gang. LP gjengen er best i klassen på gashlighting, og det er virkelig skremmende at så få er i stand til å se hvor fanatiske de er.

  Du gjør en kjempejobb i å avsløre de endeløst lange tentaklene LP-menigheten har fått inn i det offentlige – senest det sjokkerende studiet ved Radiumhospitalet!!
  https://melivet.com/2021/08/30/studie-med-alternativbehandling-mot-utmattelse-etter-kreftbehandling-uten-etisk-godkjenning/https://www.mdpi.com/2072-6694/13/16/4076

  Her har 4 onkologer ved Radiumhospitalet latt seg overbevise av LP-menigheten. Det er skremmende!

  Problemet er jo at disse midlene burde vært tilgjengeliggjort til studier som eksempelvis å finne utbredelsen av PEM hos pasientene med kreftrelatert fatigue (CRF) og å utføre 2-dager CPET på disse for å kontrollere biomarkører.

  LP-gjengen eier ikke skam!

  Det er fantastisk at du orker å stå i det og vil være et offentlig ansikt og all den trakasseringen det medfører!

  Liker

 3. Her er det Reme sier i podkasten til Eia (skrevet ned etter beste evne):
  «Ja, det er et hardt debattklima. Og det er lett å dokumentere. Så det er en ting som det er lett å vise frem dokumentasjon på. Dagbladet hadde for eksempel for et par år siden en grundig artikkel hvor de kunne dokumentere at ME-aktivister forsøker å true forskere, stoppe forskning, avlyse kurs, forsøker å få forskningsrapporter trukket og frata forskere og leger lisensen. De ble meldt inn til FPU for den saken men ble frifunnet. Så det er en rekke eksempler på at debattklimaet er ekstremt hardt. Jeg har kollegaer som har forlatt feltet pga nettopp debattklimaet. Det er underskriftskampanjer for å få kastet ledelsen ved kompetansetjenesten for CFS/ME ved Rikshospitalet, insiert av ME-aktivister og signert av 7000 og i ytterste konsekvens er det flere nære kollegaer som har opplevd drapstrusler som følge av denne forskningen»

  Hvordan kunne Dagbladet dokumentere det de skriver i disse artiklene? Var de der da det skjedde? Eller hvem er det som er kilden til denne ‘dokumentasjonen’? Kilden er jo kun fra Reme og nettopp dette fagmiljøet selv. -ingen andre!

  Når det gjelder FPU-klagen er dette en ganske interessant sak, som i lys av de siste dagers avsløringer av diverse sendte mail, leserinnlegg, Dagbladets ensidige artikler osv ser man tydelig at et visst fagmiljø utøver både press og aktivisme for å kunne klare å få gjennom sin kampsak.
  Les FPU-saken med dette som bakgrunn:
  https://presse.no/pfu-sak/130-20/

  I denne klagen forsvarer Dagbladet seg og sier: «…Den polariserte debatten mangler sidestykke i nyere medisinsk forskning: «All den tid ME er en tilstand uten biomarkører og ingen bevist kurativ behandling, mener vi det er i kjernen av pressens samfunnsoppdrag å omtale hvordan krefter blant ME-syke, pårørende og deres støttespillere, opererer for å påvirke forskning og fagpersoner på området.»

  Dagbladet utøver absolutt ingen balansering i denne ‘polariserte debatten’. De prøver f.eks ikke å også se ting fra disse ME-pasientenes side. Istedenfor peker de finger og er med på å kalle disse ME-pasientene for ME-aktivister. Vi snakker altså om ME-pasienter som desperat prøver å komme gjennom med at de blir feilbehandlet og dårligere av behandlingsmetodene dette fagmiljøet løfter frem.

  Heldigvis er det mange andre som ser hva disse ME-pasientene faktisk sier i ME-debatten. Også når det f.eks gjelder underskriftskampanjen for å si at kompetansetjenesten er einsidig. Det var jo faktisk hele 7000 som skriver under. Det er jo ikke akkurat en liten gjeng når man snakker om ME. Så det bør jo absolutt trigge til å lyttes til hva som faktisk sies!

  Liker

  • Siden artikkelen i Dagbladet har det kommet minst 4 studier som burde få LP-vennene i Dagbaldet til å stoppe opp litt:

   19 november 2021: https://www.mdpi.com/2227-9059/9/11/1724/htm
   6 september 2021 https://forskning.no/…/forskere-i-bergen…/1901672
   23 august 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34423789/
   29 juni 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34209852/
   31 mars 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32296708/
   22 desember 2016: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28018972/

   Problemet er jo den menneskelige faktoren av overbevisning og tro – bias. Når man har fattet en beslutning på hvem som har rett og hvem som ikke har det, vil all informasjon sees på som angrep. Prøv å omvende en flat-earther til forstå at jorden er en kule! Det er særdeles vanskelig fordi man går i skyttergravene f or å oppretteholde sin egen overbevisning.

   Problemet med LP-menigheten er at den er så ufattelig godt organisert inn mott media og offentlige beslutningstakere og ledere. Men etter noen tiår på samme sporet begynner dette å bli ekstremt slitsomt å observere!

   Det er heldigvis progresjon i biomedisinsk forsking, og Alexander Fosså ved Radiumhospitalet har fått tildelt 2 millioner kroner til studier på Molekylære forandringer i kronisk fatigue etter bryst -og lymfekreft – markører for diagnose, forebygging eller behandling. Det er svært gledelig at det brukes erfaringer fra CFS/ME studier, og kan se ut som et betimelig skifte i tilnærmingen av pasientgruppen.

   Liker

 4. Tilbaketråkk: ME-livets årskavalkade 2022 | MElivet

 5. Tilbaketråkk: ME i media – høsten 2022 – Life with ME by Sissel

 6. Tilbaketråkk: Morgenbladet polariserer ME-debatten – Life with ME by Sissel

 7. Tilbaketråkk: Ny sympati-artikkel for LP-forskere i Khrono – Life with ME by Sissel

 8. Tilbaketråkk: FHI-sjef deltok på hemmelig ME-seminar; slettet spor. | MElivet

 9. Tilbaketråkk: Storm av innsynskrav mot forskere; Hvilken storm, Khrono? | MElivet

 10. Tilbaketråkk: Nye avsløringer om hemmelig seminar – Life with ME by Sissel

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..