Recovery Norge er en Lightning Process-organisasjon

Det blir stadig hevdet at organisasjonen Recovery Norge ikke ble startet eller styres av Lightning Process-instruktører og at opprettelsen ikke var relatert til Forbrukertilsynets innstramming av regelverket for markedsføring av alternativ behandling. Her er noen fakta.

I et innlegg i Dagsavisen i januar 2022 hevder leder for Recovery Norge (RN) Henrik Vogt ved Senter for medisinsk etikk at «Det er heller ikke sant at RN ble startet av eller styres av LP-instruktører.» Vogt innrømmer riktignok i innlegget at «På stiftelsesmøtet var det én LP-instruktør.». Henrik Vogt: «Vi driver ikke med skjult markedsføring».

Fakta er at Norges mest kjente Lightning Process-instruktør Live Landmark er en av de fem som stiftet Recovery Norge.  

Recovery Norge ble formelt stiftet som organisasjon 15.01.2018. Til stede som stiftere var Henrik Vogt, Olav Dalseg, Eva Raastad, Svein Erik Høst og Live Landmark.

Eva Raastad er mor til LP-instruktør Jan Even Raastad. Han er styremedlem i Norsk Forbund for Lightning Process-instruktører og registrerte enkeltpersonforetak 24. februar 2017. Stifter og nestleder i styret var Svein Erik Høst, tidligere direktør i Forskningsrådet. Han er gift med Nina Høst som tok LP-kurs i 2014.

Endring i regelverket

Vogt skriver i videre Dagsavisen at RN ble startet flere måneder før endring i Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling utkom. «De ble offentlig kjent først i september 2017. Regelverket for alternativ behandling hadde jeg den gang for øvrig ingen kjennskap til eller interesse av.».

Det stemmer ikke. Forbrukerombudets varsel om innstramming i regelverket og tilsyn med alternativbransjen ble offentliggjort 30. januar 2017: Forbrukertilsynet: Agenda for 2017.

«Markedet for alternativ behandling er stort i Norge, med over 200 ulike behandlingsformer. All alternativ behandling har det til felles at effekten av behandlingen ikke er dokumentert. Regelverket for markedsføring av alternativ behandling er derfor strengt. Blant annet er det ulovlig å benytte påstander om at behandlingen har effekt på konkrete sykdommer og lidelser. I 2017 vil vi gjennomføre tilsyn på markedsføring av alternativ behandling. Vi vil særlig se etter påstander om at alternativ behandling har effekt på alvorlige sykdommer og lidelser. Vi vil også oppdatere retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling og aktivt formidle disse til bransjeorganisasjoner og enkeltaktører.»

Nettavisen hadde også et oppslag om saken få dager senere: Klagerekord hos Forbrukerombudet.

Fra 2008 og frem til da hadde Landmark publisert et stort antall mer eller mindre verifiserbare historier både i media og på sosiale medier om fornøyde kunder som var blitt friske ved hjelp av LP.

Både Landmark og Ann Schifte Osmundsen, som også er LP-instruktør, står på Forbrukertilsynets mottakerliste over alternativbehandlerne som mottok orienteringsbrevet.

I orienteringsbrevet som er datert 24. august 2017, står det: «Retningslinjene er oppdatert med nyeste forvaltningspraksis og inneholder flere eksempler på hvilke påstander som ikke vil være tillatt å benytte i markedsføringen. Det er tydeliggjort at kravene også gjelder for markedsføring i sosiale medier, for eksempel blogg og Facebook.».

I retningslinjene som er datert juli 2017 står det at:

«Uttalelser fra fornøyde kunder, brukerundersøkelser og lignende kan heller ikke benyttes i markeds- føringen. Forbudet gjelder også for henvisninger til artikler i ukeblad, dagspresse etc.».

Lanseringen

Facebook-siden til RN ble opprettet 11. september 2017. Den 17. september 2017 lanserte RN seg som et nytt pasientnettverk i et leserinnlegg i Aftenposten: «Lytt til dem som er blitt friske». Av de 46 medlemmene som signerte innlegget var det 14 som drev kommersiell LP/coach-virksomhet eller er relatert til disse:

 1. Helene Ragnhild Andersen, ernæringsfysiolog med eget firma med rådgivning/kurs
 2. Bente Denstad, LP-instruktør
 3. Lise Eie, LP-instruktør
 4. Berit Frivold, LP-instruktør
 5. Geir Frivold, gift med Berit Frivold/LP-instruktør
 6. Mikkel Funnemark, LP instruktør og gift med Live Landmark
 7. Kirsti Dahl Johansen, coach
 8. Anne Stine Kraabøl, NLP coach
 9. Live Landmark, LP-instruktør
 10. Gyrid Listuen, LP-instruktør
 11. Heddy Anne Torp Lund, coach
 12. Jan Even Raastad, LP-instruktør
 13. Møyfrid Tangen, coach
 14. Bjørne (Bjørnson) Skarbøe, NLP coach

For å bli LP-instruktør må man først utdanne seg til coach. Disse har økonomisk interesse i medieoppmerksomhet og lobbyvirksomheten som RN driver.

Kort tid etter at RN ble lansert dukket historiene om de anonyme fornøyde kundene som hadde blitt friske ved hjelp av LP opp på RN sin fb-side – og nå deles de samme historiene igjen på Live Landmark sine sosiale medier – via RN. Denne praksisen er uangripelig når LP-instruktører har organisert seg sammen med sine fornøyde kunder. Slik kan regelverket omgås.

Forbrukertilsynet informerte Landmark at «Nye håndhevingsregler trer i kraft 1. januar 2018». RN ble formelt stiftet 15. januar 2018.

Faktafeil om Recovery Norge?

På direkte spørsmål om hvilken rolle Landmark har hatt i lanseringen av RN svarer Vogt: «Ingen spesiell rolle annet enn hun er medlem. Hun var ikke blant de første medlemmene.»

Den 12. oktober 2018 opplyser RN på sin Facebook-side at «Det stemmer ikke at Recovery Norge ble etablert av en gruppe Lightning process-instruktører» og «Blant de første medlemmene var det ikke LP-instruktører». RN skriver videre at det første medlemmet av Recovery Norge ble rekruttert av Vogt den 22. januar 2017. Som sannhetsvitne brukes en anonym blogger; «Kaneldryss».

Dette blir gjentatt 10. januar 2022. RN legger ut lenke til den samme anonyme bloggen.

I blogginnlegget hevdes at det første RN-medlemmet ble rekruttert 22. januar 2017 og at vedkommende vet hvem det første medlemmet er. Det hevdes også at det finnes et skriv som kan bevise at Vogt kontaktet vedkommende den 23. februar 2017 – uten at skrivet ble lagt frem jfr. skjermdump fra januar 2022. Kaneldryss: I dag leste jeg denne artikkelen

ME- eller LP-organisasjon?

Det er en betingelse for medlemskap i RN at man er blitt frisk ved hjelp av LP eller lignende metoder. De som er syke eller som er blitt friske ved f.eks. legemiddelbehandling er ekskludert. Det de fleste medlemmene i RN har til felles er ikke sykdommen de hadde, men metoden de benyttet; 2/3 av RN sine historier handler om LP. Flere av historiene er fortalt flere ganger, og en del av dem er anonyme og fortalt flere ganger. En gjennomgang tyder på at det finnes 34 – 37 unike historier om personer som har hatt en ME-diagnose og som har blitt friske ved hjelp av LP. Ifølge Landmark har anslagsvis 15.000 nordmenn tatt LP-kurset. Sjelden hører vi om alle de som ble sykere pga. metoden. Se Facebook-gruppen Lightning process – ME syke med forverring eller ingen effekt.

Fra et kommentarfelt på Facebook.

Les mer: Er Lightning Process en sekt?

Interessekonflikter

Så vidt jeg kan se har RN ikke opplyst om økonomiske interessekonflikter da RN’s fb-side ble opprettet, i oppslaget i Aftenposten da RN ble lansert eller i sine henvendelser til myndigheter og andre organisasjoner der de driver lobbyvirksomhet.

I september 2018 sendte RN brev til Helse- og omsorgsdepartementet med 51 signaturer uten å opplyse at 8 av dem er LP-instruktører, dvs. 8 av de 10 som var medlemmer i Norsk Forbund for Lightning Process Instruktører på den tiden. Blant de som signerte er:

Charlotte Nagelgaard – LP-instruktør

Inger Marie Moen Reiten – LP-instruktør

Jan Even Raastad – LP-instruktør

Ingvild Harila Feed – LP-instruktør

Ann Schifte Osmundsen – LP-instruktør

Live Landmark – LP-instruktør

Kristin Blaker – LP-instruktør

Lise Eie – LP-instruktør

Eva Raastad – mor til LP-instruktør.

I et leserinnlegg i Forskersonen.no den 20. januar 2022 etterlyser Bård Stranheim etterrettelighet i ME-debatten – uten å oppgi at han representerer RN: «Jeg er frustrert over mangel på etterrettelighet i debatten om ME og Lightning Process».

Den 29. januar 2022 hadde Telemarksavisa et stort oppslag om Bård Stranheim der han forteller at han ble frisk av ME ved hjelp av LP: «ME-aktivister gjør det vanskelig å snakke om». Heller ikke her opplyses at han representerer RN. Stranheim hadde for øvrig ikke ME, han var utbrent.

Faksimile fra Telemarksavisa 29. januar 2022.

Dette er en epost Stranheim sendte til Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av RN i etterkant av et møte om Long Covid. En av deltakerne var briten Paul Garner. Garner hevder han ble frisk fra Long Covid og ME etter en telefonsamtale med Landmark. At han, i den tiden han påstår han var syk, gikk 5 km lange turer hver dag og drev dykking på Grenada, er ikke like kjent. Sissel Sunde skriver: «Hva Dagbladet visste om Paul Garner».

Nåværende nestleder i RN, psykiater Marte Jürgensen, deltok også i møtet om Long Covid den 18. mars 2021. Hun behandler nå Long Covid-pasienter i et prosjekt ved Helse i Hardanger. I en artikkel i Dagens Medisin som omhandler prosjektet er hennes rolle i RN ikke nevnt. Dagens Medisin: Det er håp for pasienter med Long Covid.

Hilde Søndrol har vært i media utallige ganger i vinter og fortalt at hun ble frisk ved hjelp av LP. I Dagbladets sak om Søndrol 2. januar 2022 er RN ikke nevnt. Dagbladet: Jeg ble frisk av ME. Søndrol er styremedlem i RN.

Inngrep om myndighetene

Allerede i 2018 informerte jeg Helsedirektoratet om mulige økonomiske interessekonflikter i RN. RN driver utstrakt lobbyvirksomhet hos helsemyndighetene og lar medlemmer dele sine positive erfaringer med LP. Et drøyt år etter stiftelsen hadde RN 127 medlemmer og sendte en henvendelse til danske helsemyndigheter der de hevder at «Recovery Norge har fått et rimelig godt inngrep med myndighetene og helsevesenet …».

Målet er å få LP-metoden godkjent og inkludert som en del av offentlige helsetjenester. Landmark uttalte til Romerikes Blad 23. mars 2011: «– Det å få LP godkjent i det offentlige systemet vil gjøre at man kan nå ut til flere. Nav burde dekket kurset, og gjør det allerede ved enkelte lokalkontorer.». 

Selv om RN ikke er en ME-organisasjon, har HelseNorge.no lenke til RN på sine informasjonssider om pasient- og brukerorganisasjoner for CFS/ME. Direktoratet for e-helse har det faglige og redaksjonelle ansvaret og er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, som også er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, har også lenke til RN. RN er også på NAFKAM sin liste over pasientorganisasjoner.

RN har to representanter i Helsedirektoratets ekspertgruppe for pakkeforløpsarbeid for langvarig utmattelse og CFS/ME. Dette er fordi Recovery Norge har «meldt ifra at de ivaretar barn og unge i sitt arbeid.» Foreningen ME-foreldrene derimot, fikk ikke plass. Les mer i Fryvil: Ikke plass i ekspertgruppe.

NAV rekrutterer nå deltakere til Live Landmark sin planlagte studie der 100 ME-syke skal behandles med LP. RN skal bidra med brukermedvirkning. NEM behandlet en ny klagesak om etisk godkjenning av studien den 5. mai. Det er forventet at avgjørelsen blir kunngjort i løpet av siste halvdel av mai 2022.

Ved Smitteverndagene arrangert av Folkehelseinstituttet 13. oktober 2020 holdt Vogt foredrag: «En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer» der han sammenligner Long Covid med helseangst. Se fra 21 min. inn i sendingen: https://vimeo.com/468872328 Hans rolle i RN blir ikke nevnt.

RN var også søkerorganisasjon i Stiftelsen DAM for prof. Vegard B. B. Wyller sin studie på Long Covid-syke ungdommer og fikk tildelt 2.3 mill. – selv om RN ikke er en organisasjon for Long Covid-pasienter heller.

Les også: Recovery Norges inngrep med myndighetene.

Skrevet av

Nina E. Steinkopf

Tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør

Nå; ME-syk og skribent

Sist oppdatert 27. mai 2022.

Se også: Recovery Norge: Et PR-byrå for forskere?

Se også: Er Lightning Process en sekt?

19 tanker på “Recovery Norge er en Lightning Process-organisasjon

 1. For en gjeng – jeg blir matt og skremt av hva noen får seg til å si og gjøre uten tanke for hvor ødeleggende det kan være for den syke. Tusen takk for din grundige gjennomgang og gode hode, Nina!

  Likt av 1 person

 2. Takk og lov for Recovery Norge som gav meg håp om at det gikk an å bli frisk, og takk og lov for LP som bidro til at jeg ble frisk og gav meg livet mitt tilbake! Jeg håper det er flere der ute som får tilbake håpet av å lese historiene på Recovery Norge, for vi er mange som har blitt friske av både LP og andre måter, man må finne sin egen vei.

  Likt av 1 person

 3. Tilbaketråkk: Recovery Norway is a Lightning Process organization | MElivet

 4. Samme dag som denne artikkelen ble postet fikk jeg min ME-diagnose. Nesten i samme åndedrag sier fastlegen min at jeg ikke må miste håpet, jeg må inn på Recovery Norge på Facebook og lese om alle de som blir friske av ME. Hun nevner LP og sier at det offentlige burde tilby dette, at det er synd det er så dyrt. Jeg burde i hvertfall lese minst mulig på ME-foreningen, for der var et bare tragedie og negativitet.

  Så jeg går hjem for å la det hele synke inn. Og jeg besøker recoverynorge.org. Det tar ikke lang tid før jeg begynner å bli mistenksom. Mange av historiene er av anonyme medlemmer, de er umulig å verifisere. Jeg begynner å søke opp navnene på de som ikke er anonyme og de er som regel enten medlem i styret i RN eller er LP/NLP-instruktører. Og jeg har til nå bare funnet èn historie der personen ikke er noen av delene OG ikke har vært på LP-kurs. Interessant nok fant jeg også en historie der personen erklærte seg frisk fra ME etter LP, men samtidig innrømte at hun hadde mindre kapasitet enn før hun ble syk og at hun måtte hvile ofte. Jeg syns også det er merkelig at noen som er sengeliggende plutselig har energi til å reise bort på kurs i 3 dager, det høres ut som mitt verste mareritt. Det er noe som skurrer. Historiene er også så like at det er vanskelig å skille de fra hverandre, som om de følger en bestemt oppskrift.

  Jeg gjør research på LP på norsk og engelsk. Hele prosessen virker innhyllet i en mystisk tåke, men det er får utledet er at ME er noe jeg visstnok gjør, ikke noe jeg har. Jeg har tenkt meg inn i det uføret jeg er i nå. Det er lenge siden jeg har vært så provosert. Jeg skal ikke utbrodere så mye mer, selv om det er mer å si om temaet. Jeg har bare hatt den formelle diagnosen i 5 dager. Men jeg er skuffet over min egen fastlege som anbefalte noe som er så tydelig humbug for en person som vet noe som helst om kildekritikk.

  Jeg er takknemlig for at jeg fant denne artikkelen til slutt, så vet jeg at det er ikke bare jeg som syns RN fremstår som mistenkelig.

  Likt av 1 person

 5. Tilbaketråkk: Recovery Norges inngrep med myndighetene | MElivet

 6. Tilbaketråkk: Recovery Norge; et PR-byrå for forskere? | MElivet

 7. Tilbaketråkk: Kan man tenke seg frisk fra langvarig Covid? | MElivet

 8. Tilbaketråkk: 10-års jubileum! | MElivet

 9. Tilbaketråkk: Uetisk av medisinsk etiker | MElivet

 10. Tilbaketråkk: Morgenbladet polariserer ME-debatten – Life with ME by Sissel

 11. Tilbaketråkk: Kvakksalveri mot ME | MElivet

 12. Tilbaketråkk: Forskningssjef i FHI driver uetisk lobbyvirksomhet for alternativbehandling | MElivet

 13. Tilbaketråkk: Trial By Error: Top Lightning Process Proponent Privately Lobbied for Approval of Norway’s LP Study

 14. Tilbaketråkk: Størst av alt er hykleriet – Life with ME by Sissel

 15. Tilbaketråkk: ME-livets årskavalkade 2022 | MElivet

 16. Tilbaketråkk: Sjeflege i NAV Marit Hermansen på hemmelig ME-seminar | MElivet

 17. Tilbaketråkk: Ny ledelse i Recovery Norge | MElivet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..