Flere bekymringer ved kontroversiell studie på ME-syke

Engelske helsemyndigheter advarer mot å behandle ME-syke med Lightning Process. Norske helsemyndigheter derimot, har nylig gitt godkjent-stempel til en studie med samme metoden. Deltakere som opplever negativ effekt kan bli henvist til distriktspsykiatrisk senter.

Nylig publiserte engelske helsemyndigheter et utkast til nye retningslinjer der de fraråder å gi terapi og trening som behandling mot ME/CFS. Det advares spesielt mot alternativmetoden Lightning Process (LP).

Les mer her: Engelske helsemyndigheter vraker terapi som behandling mot ME.

Lightning Process (LP) er klassifisert som alternativbehandling, og går i korte trekk ut på positivt selvsnakk og powerposing. Man skal si til seg selv at Jeg er et geni! og si Stopp! til symptomer. Metoden omtales som hjernevask, og psykolog Bente Dahl sammenligner det med konversjonsterapi. Les mer her: LP og helbredelse av homofile.

Den 16. november 2020 sendte REK Midt brev med vedtak om etisk godkjenning av en studie der 120 ME-syke skal behandles med metoden. Les mer her: Kontroversiell studie på ME-syke får etisk godkjenning.

Studien, som utgår fra NTNU er forbundet med en rekke alvorlige bekymringer. Les mer her: Studie på ME-syke: Kynisk, uetisk og uforsvarlig.

REK Midt har mottatt mange bekymringsmeldinger vedrørende studien med rapporter som dokumenterer skadelig effekt. NAFKAMs rapport viser at 39% ble sykere som følge av metoden. Bare siden 2015 er det publisert 13 studier som viser at kognitive metoder og treningsterapi kan være skadelig.

I prosjektsøknaden derimot, blir det hevdet at det ikke er dokumentert at det er sannsynlig at det vil oppstå alvorlige forverringer blant en stor andel av deltakerne: «Det er ikke dokumentert at dette er sannsynlig, men siden ME-foreningen er bekymret, så tar vi dette på alvor.»

Det blir også hevdet at «Utvidet hvile etter å ha lyttet til kroppen er et eksempel på uhensiktsmessig tilpasning og feillæring.» Dette er i kontrast til anbefalingene fra NICE, som understreker at pasientene ikke skal presse seg til aktivitet ut over tålegrensene, og skal hvile så mye de behøver.

Dersom negativ effekt allikevel skulle oppstå er det deltakerne, og ikke metoden, som på forhånd gjøres ansvarlige ved at de vurderes som «allerede i en sårbar situasjon»:

«Ulemper: For noen få som allerede er i en sårbar situasjon kan deltakelse oppleves som belastende: Av de som oppsøker psykologisk behandling vil noen (5%-10%) oppleve negative psykologiske effekter, slik som nedstemthet, uro, søvnproblemer og stress. Det er ikke usannsynlig at det samme vil kunne oppstå i etterkant av et 3-dagers kurs.»

Det er ikke utdypet hva som menes med «sårbar situasjon». Kandidaten, som også skal være kursinstruktør, og attpåtil har LP som sitt levebrød, skal selv velge ut deltakerne. Utvelgelsen skjer ved søknad der deltakerne skal opplyse om sin personlige historie; Hvordan vil du beskrive dine utfordringer, når og hvordan startet de og hvordan har de påvirket livet ditt.

Før deltakerne kan bli godkjent skal de ha en samtale med instruktør. Da blir det avklart at det er en lærer/elev-situasjon, og mestringsforventningene til intervensjonen blir styrket. I tillegg opplyses det at deltakelse forutsetter en villighet til å lære om samspillet mellom hjernen og resten av kroppen, en tro på at dette er relevant og en åpenhet for at endring kan skje gjennom mentale teknikker og atferdsendring. Det blir også avklart om deltakerne har forstått at det å følge et slikt treningsprogram krever et engasjement og en forpliktelse til seg selv, og at det å få tilgang til kunnskap og metoder ikke er det samme som å garantere endringer. De som ikke er enige i alle punktene eller har misforstått dette, vil ikke være aktuelle deltakere på intervensjonen.

Deltakelse ser med andre ord ut til å være betinget av at man på forhånd ukritisk aksepterer den «kunnskap» og påstander om «endring» som skal bli presentert på LP-kurset.

Ved oppstart, og etter 6 uker, 10 uker og 6 måneder skal deltakerne fylle ut 12 spørreskjema. Spørsmålene gjelder fysisk funksjon, utmattelse, smerter, anstrengelsesutløst sykdomsforverring, mentalt velvære, endringer generelt, kvalitet på parforhold, personlighetstest: ekstroversjon, samstemthet, samvittighetsfullhet, nevrotisme og åpenhet, sykdomsoppfatning, angst og depresjon, søvnløshet og spørsmål om skyldfølelse, suicidalitet og annen behandling i/utenfor helsevesenet. Med så grundige forundersøkelser skulle man tro det var mulig å vurdere om noen i utgangspunktet er i en sårbar situasjon.

NRK: 13-åring forsøkte selvmord etter ME-kurs.

Henvisning til distriktspsykiatrisk senter – DPS

Det er 5 år siden amerikanske helsemyndigheter slo fast at ME er en fysisk/somatisk sykdom. Nå har engelske helsemyndigheter gjort det samme.

Til tross for dette; i prosjektsøknaden står det at hvis det oppstår alvorlig forverring utover naturlige svingninger som følge av kurset i behandlingsperioden vil instruktøren – som ikke har helsefaglig utdanning – umiddelbart ta kontakt med psykologspesialist og psykiater for rådgiving og eventuell hjelp med å finne en psykolog som fastlegen kan henvise til, råd om privatpraktiserende psykolog eller råd om henvisning til distriktspsykiatrisk senter, DPS.

Når ME-syke presser seg til aktivitet ut over tålegrensen kan det føre til forverring og økning i fysiske symptomer. Bør ikke somatisk helsehjelp da vurderes?

Behandlingsperioden er tre dager. Tidligere kursdeltakere forteller at de lærte at for å lykkes med LP må de overse symptomene og fortelle seg selv og andre at de er friske. Noen klarte å presse seg lenge før de kollapset. Les 17 pasienterfaringer her: Lightning Process kan være skadelig for ME-pasienter.

TV2: ME-syke Veronica (21) ble syk igjen etter å ha forsøkt Lightning Process

Naturlige svingninger?

Phil Parker, som utviklet metoden, sier på LP-kursets oppfølgings-CD at «når du begynner å praktisere metoden burde ME’en din virkelig bli en saga blott».

Parker forklarer at når man begynner å praktisere metoden må man være obs på forskjellen mellom trøtthet og utmattelse. Han sammenligner endringene som kan oppstå med når normalt friske folk begynner å trene igjen etter noen år. Da kan de føle seg støle og litt slitne, men etter et par dager blir kroppen helt normal igjen. «Det samme bør skje med deg”, sier han. – Dersom det ikke skjer er det fordi du kjører et mønster som hindrer tilfriskning:

Studien er finansiert av Forskningsrådet. Folkehelseinstituttet og NAV skal bidra aktivt, og studien er støttet av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Fristen for å klage på REK Midt sitt vedtak er 7. desember 2020.

Skrevet av

Nina E. Steinkopf

Tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør

nå; ME-syk og skribent

11 tanker på “Flere bekymringer ved kontroversiell studie på ME-syke

 1. Jeg lurer på hva DPS i det aktuelle fylket tenker om dette, og hva de kan bidra med?
  Evt psykologer eller psykologforeningen?

  Liker

 2. Tilbaketråkk: ME-livets årskavalkade 2020 | MElivet

 3. Basert på det inntrykket jeg har av Kennair (prosjektlederen) fra før, opplever jeg ham som en ganske fair og balansert mann. Han har blant annet skrevet om skadelig terapi, og er såvidt jeg skjønner litt skeptisk til den ukritiske hyllesten kognitiv terapi har fått i de senere år. Så jeg tror definitivt han er åpen for å finne negative resultater i denne studien. Håper ikke folk retter kritikken mot ham, fordi jeg tror ikke han er den som burde få kritikk her. Jeg tror at Kennair genuint tenker at dette er et tilfredsstillende design, også kjenner han ikke til særegenhetene ved LP godt nok, så han ser ikke at dette designet vil kunne gi falske positive resultater. Han har jo ikke tatt kurset selv eller holdt det, og stoler vel litt vel mye på Live, som jo er skummelt flink til å overtale folk. Det er nok også litt overveldende for ham å gå fra et felt hvor konfliktnivået ikke er så høyt (psykologiforskningen), og inn i ME-debatten hvor det jo er relativt høy temperatur. Dermed tror jeg kanskje de utspillene hans i Forskning.no om «emosjonelle ME-pasienter» og «noen få opprørte mennesker» var mer forsvarsmekanismer enn noe annet – tror ikke man skal lese for mye inn i det.

  Problemet med studien er jo at selv om Kennair nok er åpen for å finne negative resultater, er jo Live overhodet ikke det. Og hun kjenner jo selve metoden mye bedre enn Kennair, så hun skjønner jo hvordan hun skal utforme studien for å sikre seg de resultatene hun vil ha. Hun er jo den som har valgt ut studiedesignet, og hun kjenner jo til gjennomsnittsutviklingen til kursdeltakere godt nok (etter over ti år som LP-coach) til at hun kun har valgt en seks måneders horisont. Dette er et ganske genialt og utspekulert trekk av henne. Hun har nemlig tidligere hatt en spørreundersøkelse etter LP kurs hvor kurven begynte å dale ganske drastisk etterhvert (lurer på om det var ca. 8-9 måneder etter kurs). Tror forøvrig denne spørreundersøkelsen er fjernet nå, men den lå tidligere ute på nettsidene til Aktiv Prosess. Siden hun vet dette med de 8-9 månedene har hun jo tilpasset studiedesignet til det. Ved å lage horisonten såpass kort forsøker hun vel å unngå at denne nedturen som mange får kommer med i datamaterialet, og få det til å se ut som om kurven vil fortsette oppover. Kanskje legger hun også inn en telefonsamtale eller to for å gire deltakerne opp rett før de skal levere inn siste spørreskjema. Hadde i hvert fall ikke overrasket meg, fordi skrupler mangler hun fullstendig.

  Det kommer jo også gjerne et ganske kraftig tilbakefall for mange etter at de har drevet med LP en stund, som det gjorde for meg og sånn ca. alle jeg kjenner som har prøvd det. Men beleilig nok for Live vil nok ikke dette registreres ved en så kort studie. Hun kan jo også skylde på at de ikke får nok penger til å ha oppfølgingsstudier. Gjerne fabrikkere en Dagbladet-artikkel om at det er ME-aktivistenes skyld (DAGBLADET AVSLØRER: ME-aktivister stanser finansiering til oppfølgingsstudie!!!).

  Klok av skade etter Wyllers fiasko med objektive endepunkter i musikkterapi-studien sin har hun også valgt å fjerne dem, selv om jeg skjønte at hun og Recovery Norge i utgangspunktet tenkte å ha det med. Kjipt med mer objektive endepunkter, fordi de er det jo vanskeligere å manipulere. Du kun overbevise folk om at de må tenke positivt ved å si at «det er sånn man blir frisk» (og dermed også få dem til å svare positivt i spørreskjemaer). Men det er langt vanskeligere å manipulere biologiske data eller skrittellere osv. Derfor må de vel ut.

  Liker

 4. Er også interessant å merke seg at LL har valgt at det skal være akkurat 120 deltakere i intervensjonen. Hvorfor akkurat dette tallet, og ikke f.eks. 100 stk.? Jeg tror vi kan finne grunnen ved å se på konklusjonen i Wyllers musikkterapi-studie (hvor intervensjonen var av svært lik karakter som LP). Her var konklusjonen at studien (som hadde langt færre deltakere enn det LP-studien skal ha) var «underpowered to detect moderate effect size».

  Eller som de skriver selv i artikkelen: «This given, more than 120 participants would be needed in order to detect a moderate effect size (Cohen’s d≈0.5), such as an increase in steps/day of 1200 or a reduction in CFQ total score of 3 (α=0.05, β=0.2). In the present study, the total number of eligible individuals was 91 (defined as CF cases 6 months after acute EBV infection), and only 43 consented to inclusion. Hence, the study was strongly underpowered regarding efficacy.»

  Sagt med andre ord, Wyller et. al. mener altså at grunnen til at de ikke fikk statistisk signifikante resultater var fordi de hadde med for få deltakere. Jo flere deltakere, jo enklere blir det å få statistisk signifikante positive resultater. Er det tilfeldig at Wyller et. al. i sin analyse nevner 120 deltakere og at LP studien da velger akkurat dette antallet deltakere?

  Dette støtter dessverre inntrykket mitt, som det virker som deles av svært mange, at dette er en studie som er designet for å påvise effekt, og ikke for å undersøke om den er der. Hele designet – fra den korte tidsrammen på 6 måneder, mangelen på kontroll for placebo, det store antallet deltakere, til valget om å kun ha subjektive utfallsmål (etter at objektive utfallsmål ikke ga resultater i Wyller-studien), virker å være konstruert for å finne en positiv effekt. Når personen som har designet studien i tillegg har svært sterke økonomiske og personlige incentiver til å få positive resultater blir ikke akkurat inntrykket noe bedre.

  Liker

 5. Tilbaketråkk: Ethical approval of Lightning Process-study is maintained | MElivet

 6. Tilbaketråkk: Etisk godkjenning av Lightning Process-studie opprettholdes | MElivet

 7. Tilbaketråkk: ME, the insurance industry and psychiatry | MElivet

 8. Tilbaketråkk: ME, forsikringsbransjen og psykiatrien | MElivet

 9. Tilbaketråkk: Norsk ME-studie: Ikke så viktige funn likevel? | MElivet

 10. Tilbaketråkk: MElivet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..