Musikkterapi-studien er trukket tilbake, endret og re-publisert: Resultatene er verre enn først rapportert.

Er det god forskningspraksis å trekke tilbake en artikkel, endre tittel, resultater og konklusjon, og så re-publisere den med et helt nytt ID-nummer? Kritikken mot studien består – artikkelen bør trekkes tilbake. I april 2020 publiserte BMJ Peadiatrics en artikkel om en norsk studie der ungdom med kronisk utmattelse etter EBV-infeksjon ble behandlet med kognitiv […]

The music therapy study was retracted, amended and re-published: The results are worse than first reported.

Is it considered good research practice to retract an article, change the title, the results and conclusion, and then re-publish it with a completely new ID-number? The criticism still stands and the article should be retracted. By Nina E. Steinkopf In April 2020, BMJ Peadiatrics published an article about a Norwegian study in which adolescents […]

Musikkterapi-studien er trukket tilbake

Vegard B. B. Wyller med flere publiserte en artikkel i det medisinske tidsskriftet BMJ Paediatrics Open i april i år om en studie der ungdom med kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon ble behandlet med musikkterapi. Artikkelen er full av selvmotsigelser og ulogiske slutninger, og motbeviser forskernes egne hypoteser og egen konklusjon. Nå er den trukket tilbake. […]

Kritikkverdig av NAV å støtte omstridt studie

NAV støtter en omstridt studie på ME-syke basert på andre instansers antatte evalueringer. Det kan gi en alternativbehandler et sugerør i statskassen. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) behandler for tiden en søknad om etisk godkjenning av en studie der 100 ME-pasienter skal behandles med alternativ-metoden Lightning Process (LP). Psykolog Bente Dahl skriver […]

Kognitive metoder og treningsterapi kan være skadelig for CFS/ME-pasienter

Skrevet av Jørn Tore Haugen Read English text below. Myalgisk Encefalomyelitt, også kalt CFS/ME, er en sykdom uten kjent biomarkør. Senere års fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner peker imidlertid på nevrologiske, immunologiske og energi metabolske avvik. Les mer her: Komaroff AL. Advances in Understanding the Pathophysiology of Chronic Fatigue Syndrome. JAMA. 2019;322(6):499–500. doi:10.1001/jama.2019.8312 Sentralt i forståelsen av CFS/ME er anstrengelsesutløst […]

NAV innrømmer å støtte omstridt studie

Read the English version here: NAV admits supporting controversial study Jeg har vært i kontakt med NAV flere ganger og spurt om deres forhold til alternativmetoden Lightning Process. Jeg har stilt spørsmål ved psykolog Nina Andresens kurs for veiledere og brukere med CFS/ME – les mer her Når NAV pusher sjamanisme, og jeg har spurt […]

Study on ME patients: Cynical, unethical and indefensible

The Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK) in Trondheim, Norway, has received an application for ethical approval of a study in which 100 ME patients will be treated with the alternative method Lightning Process (LP). PhD candidate is LP instructor Live Landmark. This is a collaborative project with researchers from the Norwegian […]

Studie på ME-syke: Kynisk, uetisk og uforsvarlig

Regionale Komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Trondheim har mottatt søknad om etisk godkjenning av en studie der 100 ME-syke skal behandles med alternativmetoden Lightning Process (LP). PhD-kandidat er LP-instruktør Live Landmark. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskere fra NTNU, Universitetet i Oslo, samt Folkehelseinstituttet og University of Bristol. I tillegg er det opplyst […]