Er Lightning Process en sekt?

Hjelpekilden er en organisasjon som hjelper folk som har brutt ut av lukkede trossamfunn. Lightning Process (LP) er en alternativ behandlingsmetode, og både metoden og konseptet rundt er svært kontroversielt. Finnes det likheter mellom LP og et lukket trossamfunn?

Jeg har sett nærmere på 8 av de punktene Hjelpekilden mener definerer et lukket trossamfunn (1) og sammenlignet med Lightning Process.

1. «Trossamfunnet har sannheten»

Lightning Process (LP) er en varemerkebeskyttet alternativbehandling som består av de pseudovitenskapelige metodene neurolingvistisk programmering (NLP) og hypnoterapi. (2) Metoden markedsføres spesielt mot mennesker som har sykdommen ME. Grunnleggeren av LP, Phil Parker, hevder at så snart man begynner å bruke prosessen så bør (sykdommen) ME være tilbakelagt:

«Once you start using the process, your ME really should be a thing of the past.

Parker gir feil informasjon om hva ME er, og hva sykdommen skyldes. Det dannes et bilde av sykdommen som passer inn i hva LP blir påstått å kunne løse. Han hevder at ME er å være i grøfta og at alt du trenger å gjøre er å si Stopp!

«Once you find yourself in the pit; all you have to do is to use the process by saying Stop.”

Det finnes ikke seriøs forskning som bekrefter slike påstander.

2. Sannheten «har gjerne tilkommet lederen i form av en åpenbaring fra oven»

Parker begynte sin karriere som healer. Fra nettstedet Healinghawk.com i 2007:

«Phil Parker er allerede kjent for mange som en inspirerende lærer, terapeut, healer og forfatter. Hans personlige helbredelsesreise begynte mens han jobbet med sine pasienter som osteopat. Han oppdaget at kroppene deres plutselig ville fortelle ham viktige biter av informasjon om dem og deres fortid, som til hans overraskelse viste seg å faktisk være korrekt! Han videreutviklet denne evnen til å gå inn i andre menneskers kropper gjennom årene for å hjelpe dem i deres helbredelse med fantastiske resultater. Etter å ha jobbet som healer i 20 år, har Phil Parker utviklet et kraftig og magisk program for å hjelpe deg å låse opp dine naturlige helbredende evner. Hvis du føler deg tiltrukket av disse kursene, er du sannsynligvis klar for å bli med.» (min oversettelse)

Ifølge Parkers bok “An introduction to the Lightning Process” i 2012 (3) revolusjonerte han dette arbeidet sitt og utviklet LP:

«Måneder med forskning satte meg på en kurs som ville revolusjonere arbeidet mitt, forandre livene til tusenvis til det bedre og lede deg til å lese denne boken. Resultatet av den viktige forskningen var utviklingen av Lightning Process.» (min oversettelse)

3. «Lederen har makten og organisasjonen er hierarkisk oppbygget rundt denne»

LP er bygget opp som en franchise. Man må være sertifisert LP-instruktør for å undervise andre i metoden. Instruktørene betaler en årlig lisens og royalties per kursdeltaker til Parker.

4. «Kunnskapen er hierarkisk og esoterisk»

For å utdanne seg til LP-instruktør må man først utdanne seg til coach ved ta kurs i NLP og hypnoterapi. Deretter må man ta instruktør-kurset. Alle kursene holdes av Parker. Sertifisering gjøres også av Parker.

NLP kan også brukes i salgssammenheng. NLP handler bl.a. om å være obs på hvordan folk ubevisst avslører med kroppsspråket sitt; hvordan de har det, for så å vite hvordan man skal kommunisere, få dem til å føle seg mer komfortable sammen med deg, knytte bånd, oppnå en god relasjon, lage god og trygg stemning, for deretter å kunne påvirke dem. Denne teknikken kalles «speiling».

5. «… tvil er uakseptabelt med mindre den er rettet mot en selv»

Hjelpekilden skriver: «Dersom en person i et lukket trossamfunn tviler kan det årsaksforklares med demonbesettelse som i sin tur er gjenstand for utdrivelse. Tvil kan også motarbeides ved økt deltagelse i menighetens aktiviteter, økt isolasjon fra omverdenen, flere bønner til Gud og grundigere studier i menighetens hellige skrifter.»

LP handler om å tro, å overbevise seg selv og andre at man er frisk. Det hevdes at dersom man ikke lykkes er det fordi man mangler motivasjon eller ikke gjør metoden riktig eller ofte nok. Psykolog Bente Dahl sammenligner LP og helbredelse av homofile (4)

6. «Det eksisterer en høy sosial kontroll … . Ledelsen kontrollerer …  informasjonstilgang»

LP-deltakere forteller at det ikke er lov å stille spørsmål på kurset. De skal heller ikke diskutere sykdom med de andre deltakerne eller snakke negativt om LP. Det er ikke lov å fortelle utenforstående hva som skjer på kurset. (5, 6) LP-deltakere skal ikke omgi seg eller diskutere med folk som er kritiske til metoden. (7) Hemmeligholdet rundt konseptet gjør at folk tror dette er noe stort.

Forfatter Gunnar Tjomlid skriver i «En analyse av The Phil Parker Lightning Process» at deltakerne ««hjernevaskes» også til å mene at kun gjennom å forholde seg utelukkende positiv til metoden, vil behandlingen fungere. Er de kritiske er de skyld i sin egen lidelse, fordi da velger de selv å være syke.». (8)

7. «Skyldfølelse blir brukt som velegnet virkemiddel»

LP-deltakerne lærer å endre språket fra passivt til aktivt: fra «jeg har ME» til «jeg gjør ME» og dermed implisitt at de kan velge å slutte med sykdom. Dersom man ikke lykkes med LP blir man fortalt at man ikke gjør metoden riktig eller ofte nok eller fordi man mangler motivasjon. Eller som LP-instruktør Live Landmark hevder i Forskning.no i 2018: «Alle er ikke rustet til å ta ansvar for egen helse.».

En foresatt i New Zealand: «Min 10-åring med ME//CFS ble virkelig skadet av denne prosessen. Instruktøren her i NZ var veldig aggressiv og beskyldte ham foran en gruppe voksne for ikke å ha blitt mirakuløst frisk om morgenen den andre dagen! Folk med ME er lei av å bli klandret for å være syke». (min oversettelse)

I 2011 skrev NRK om en 13-åring som forsøkte selvmord etter å ha tatt kurs i LP. ( 9) På det tidspunktet hadde de norske LP-instruktørene i Aktiv Prosess hatt mer enn 250 barn og ungdom på kurs. (10) Jørn Bjørkli forteller at «Å utsette barnet mitt for LP opplever jeg som et overgrep – dessverre.». (11)

8. «Det er sterke og enkle fiendebilder der de gode er innenfor og de onde er utenfor. De utenfor sees som mindreverdige, stakkars dem som ikke har skjønt hva som er viktig, de velter seg i synd etc.»

Allerede i Parkers bok kommer han kritikere i forkjøpet og skaper et fiendebilde av dem. Han advarer om at kursdeltakerne sannsynligvis vil oppleve motstand når de forteller andre at de er blitt friske. Kritikken det advares mot beskrives med stråmannsargumentasjon, oppdiktede argumenter som setter kritikere i et dårlig lys – på forhånd.

Landmark twitrer om en ung mann på 17 år som ikke hadde effekt av LP-kurs:

Landmark hevder også at barn med ME kan blir friske dersom mødrene deres får hjelp med sin egen frykt. (12) Ved å beskrive mødrenes bekymring som irrasjonell, sykeliggjøres de.

Rekruttering

Sekter rekrutterer sine medlemmer på mange vis. Ifølge professor og religionsviter Hege Kristin Ringnes og professor i religionspsykologi Dagfinn Ulland kan rekrutteringen skje i flere ulike faser. I starten kan individet være i en krise eller på søken etter sannhet, med en underliggende emosjonell og sosial sårbarhet. Personen kan være deprimert, mangle opplevelse av mening og sosial tilhørighet eller søke etter svar på eksistensielle spørsmål. Den individuelle sårbarheten aktiveres i møte med representanter for gruppen. Neste fase er omforming, der de sosiale bånd knyttes sterkere. Siste fase er overgivelse, der avgjørelsen om et forpliktende engasjement blir tatt. Denne overgivelsen kan innebære deltakelse i ritualer, kanskje med isolasjon fra familie og samfunn. Mens en kirke inkluderer de store massene, vil sekten og kulten ofte kun akseptere kvalifiserte personer. Rekruttering kan også skje via internett. (13)

Sårbarhet

Parker hevder LP fungerer godt mot

  • Avhengighet

  • Allergier

  • Anoreksi og bulimi

  • Angst

  • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS)/myalgisk encefalopati (ME)

  • Depresjon

  • Frykt for å mislykkes

  • Føler seg overveldet

  • Fibromyalgi, migrene og kroniske smerter

  • Skyldfølelse

  • Lav selvtillit, dårlig selvbilde og til og med selvhat

  • Multippel sklerose (MS)

  • Tvangstanker (OCD)

  • Stress og strev

Slik sikter han seg inn på mennesker som har slike problemer og er i en sårbar situasjon.

Kvalifisering

For å delta på LP-kurs må man søke; man må bevise at man er kvalifisert. På søknadsskjemaet står det at «Det er best å ta kurset når du er tilstrekkelig motivert». Spørsmålene på skjemaet brukes til å måle suggestibilitet, dvs. hvor mottakelig søkeren er for suggesjon. Skjemaet inneholder også en forpliktelse som man skriver under på: «Jeg er villig til å la min kritiske sans få hvile under kurset.».

Søkere må også opplyse hvilke problemer de strever med og evt. fysiske og mentale helseutfordringer. På den måten får LP-instruktører – som ikke er helsepersonell – inngående kjennskap til svært private og personlige opplysninger.

De søkerne som kvalifiserer i den første runden må deretter ha en telefonsamtale med instruktøren som vurderer om de «er klar» til å delta.

Deltakere har måttet inngå en “Training Agreement» og signert på at de skal «Endre alt som instruktøren min identifiserer som ødeleggende». Deltakere forteller at etter endt kurs måtte de signere en kontrakt på at de var friske, men at de ikke fikk kopi av det de signerte på.

Lege Sidsel Kreyberg har skrevet om «Knutby og LP – Rekruttering og utstøting». (14)

Recovery Norge

Organisasjonen Recovery Norge (RN) ble opprettet av bl.a. en rekke LP-instruktører og coacher i forbindelse med at Forbrukertilsynet strammet inn regelverket for markedsføring av alternativbehandling i 2017. Da ble det forbudt for alternativbehandlere å bruke historier fra fornøyde kunder i markedsføringen. Ved å opprette en organisasjon for dem som er blitt friske, dvs. fornøyde kunder, kan regelverket omgås. (15) RN deler historier om mennesker som er blitt friske ved hjelp av LP og lignende metoder, f.eks. helbredelse ved bønn.

Fra RNs formålsparagraf:

«Formålet er også å bidra til relevant forskning, også med utgangspunkt i medlemmenes erfaringer. Virksomheten består av opplysningsarbeid, spesielt med relevans for fortsatt syke og deres pårørende, men også overfor helsepersonell, byråkrater, politikere, andre beslutningstakere og offentligheten forøvrig, gjennom for eksempel bruk av sosiale medier, hjemmeside, artikkelskrivning, møte- og foredragsvirksomhet.»

Betingelse for medlemskap er at man er blitt frisk «gjennom metoder som bredt omfatter endring av tanke- eller handlingsmønstre eller mellommenneskelig interaksjon». De som er blitt friske ved hjelp av medisiner eller f.eks. endringer i diett er ekskludert.

Informasjonskontroll

RN sletter og skjuler kritiske spørsmål i kommentarfeltene deres på sosiale medier. Folk som er kritiske blir blokkert.

Leder for RN er lege Henrik Vogt. Han rekrutterer medlemmer på nettet. I tillegg driver han lobbyvirksomhet inn mot både norske og utenlandske helsemyndigheter. Vogt er ansatt ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Fiendebilder

Vogt hevder at de som er kritiske til LP er aktivister, en bevegelse med anti-vitenskapelige trekk. Han bruker stråmannsargumentasjon og hevder det er RN sine medlemmer som blir forsøkt diskreditert – og ikke metoden og konseptet. Han anklager meningsmotstandere og de som er skeptiske til å anvende metoden mot ME for å ha fordommer mot psykisk uhelse: «Stigmaet mot psykisk uhelse ligger og koker under overflaten.» (Vogt til Dagbladet, 2020).

Henrik Vogt: «CFS/ME: Svensk par mistet håpet, dreper barna sine, begår selvmord. Hvorfor? Delvis på grunn av den intense negativiteten som spres av enkeltpersoner/CFS-grupper/forskere, som sier årsaken er kroppslig defekt og ingenting kan gjøres. Feil. Barna kunne blitt friske!” (min oversettelse)

Penger

Det er mye penger involvert i LP. Kurset koster 20.000 for 3 dager à 3-5 timer. Det kan være vanskelig å innrømme at metoden ikke virker når man har investert så mye. Utdanning til LP-instruktør koster 100.000 kroner. Den årlige lisensen er 9000 kroner. I tillegg kommer royalties per deltaker, salg av bøker og motivasjonsforedrag. (2) Ifølge Finansavisen i 2011 hadde Landmark tjent 10 millioner kroner på LP-kurs på under 4 år. (16) Landmarks motivasjonsforedrag er i realiteten er markedsføring for metoden. Foredraget har tidligere vært tilgjengelig på internett; «Live Landmark – Fra press til prestasjon».

Både Vogt og Landmark er i tillegg journalister og har skrevet titalls leserinnlegg i landets største aviser. Begge har drevet omfattende lobbyvirksomhet inn mot helsevesen, politikere og andre organisasjoner i en årrekke. (17) Målet er å få metoden godkjent og inkludert som en del av offentlige helsetjenester. Landmark uttalte til Romerikes Blad 23. mars 2011: «– Det å få LP godkjent i det offentlige systemet vil gjøre at man kan nå ut til flere. Nav burde dekket kurset, og gjør det allerede ved enkelte lokalkontorer.». I dag rekrutterer NAV deltakere til en studie i regi av Lørenskog kommune der ME-syke skal behandles med LP. RN bidrar til studien med «brukermedvirkning».

Det blir dannet et egendefinert bilde av et problem (pasientene) og deretter presenteres løsningen; LP er en rask og billig løsning for myndighetene; deltakeren betaler kurset selv og ansvaret for tilfriskning legges over på den syke.

I 2013 bad Landmark om et møte med daværende Arbeids- og sosialminister Anniken Huitfeldt:

«Hvorfor ønsker jeg et møte med deg? Fordi jeg mener å se at både leger, arbeidsgivere og samfunnet generelt tilrettelegger for uføre ved å opprettholde et sykdomsfokus som jeg av erfaring mener er svært uheldig. Dagens sykemeldingsmuligheter fører flere av oss potensielt arbeidsføre kvinner ut i et unødvendig uføre.» (18)

Britiske helsemyndigheter advarer spesielt mot LP som behandling mot ME. I retningslinjene for ME/CFS står det at «… Lightning Process skal ikke tilbys mennesker med ME/CFS». (19)

I 2017 holdt Landmark foredrag på et seminar for Hjelpekilden. Hjelpekilden er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske bruddprosesser med religiøse miljer. I referatet står det:

«Det viste seg snart at hennes metode, Lightning Prosess, hadde store likheter med metoder som blir brukt i karismatiske religiøse miljøer. Dette førte derfor til store reaksjoner hos de av våre deltagere som hadde bakgrunn fra karismatikk, og foredragsholderen valgte å avbryte sitt innlegg som følge av deltagernes skepsis.». (20)

Det finnes folk som har hatt hjelp og nytte av LP mot forskjellige plager, og selv om LP ikke er en religiøs sekt i tradisjonell forstand er likhetstrekkene urovekkende. Dette bør media, politikere, helsemyndigheter og hjelpeapparatet være oppmerksom på.

Skrevet av

Nina E. Steinkopf

tidl. HMS- og Kvalitetsdirektør, nå ME-syk

Kilder

 1. Hjelpekilden: Å forlate et lukket trossamfunn
 2. https://www.philparker.org/
 3. Phil Parker (2012). “An introduction to the Lightning Process”
 4. Psykolog Bente Dahl, Nordlys (2010). LP og helbredelse av homofile
 5. 17 ME-pasienter (2017). Lightning Process er skadelig for ME-pasienter
 6. Venke Midtlien (2020). Beskrivelse av LP; kurset og metoden
 7. Yle, Finlands statlige allmennkringkaster (2021). «Det är inget annat än hjärntvätt«
 8. Gunnar Tjomlid (2010). En analyse av The Phil Parker Lightning Process
 9. NRK (2013). Forsøkte selvmord etter ME-kurs 
 10. Nina E. Steinkopf (2021). Behandle barn med Lightning Process
 11. Jørn Bjørkli (2020). Å utsette barnet mitt for LP opplever jeg som et overgrep – dessverre.
 12. Live Landmark, VG (2015). «ME-mødrene trenger hjelp.
 13. Hege Kristin Ringnes og Dagfinn Ulland (2014). Individet i religiøse sekter: faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd. Danbolt, Lars Johan; Engedal, Leif Gunnar; Stifoss-Hanssen, Hans; Hestad, Knut; Lien, Lars (Red.). Religionspsykologi. Kapittel 18. s. 257-271. Gyldendal Akademisk.
 14. Lege Sidsel Kreyberg (2020). «Knutby og LP – Rekruttering og utstøting»
 15. Nina E. Steinkopf, (2018). Kompetansetjenesten og Recovery Norge
 16. Finansavisen (2011). Grunderintervjuet
 17. Nina E. Steinkopf (2019). En Messias i norsk helsevesen?
 18. Live Landmark (2013). Epost til Postmottak AD; Møte med arbeidsministeren
 19. National Institute for Health and Care Excellence (2021). Guidance 206: ME/CFS; Diagnosis and management
 20. Hjelpekilden (2016/2017). Sluttrapport; Fra offer til ressurs.

Er du ME-syk og har negativ erfaring med LP? Det finnes en gruppe på Facebook: «Lightning Process – ME syke med forverring eller ingen effekt»

Oppdatert 18. januar 2022 og 7. mai 2022

7 tanker på “Er Lightning Process en sekt?

 1. Tankevekkende. Og som tidligere kursdeltaker skjønner jeg absolutt hva du mener med de sektliknende trekkene.

  En annen parallell som har slått meg er likheten mellom LP og pyramidespill. Produktet i seg selv er ganske meningsløst og overhodet ikke vært prisen, men gjennom å stadig rekruttere nye folk som lar seg lure skapes en slags illusjon om at man sitter på noe veldig verdifullt, som verden bare ikke har fått øynene opp for ennå. De som kommer inn blir lokket med gull og grønne skoger, og de kan til og med tjene penger på dette fantastiske «produktet», de må bare betale mangfoldige tusen til Phil Parker for å bli instruktører.

  En annen parallell er scientologene. Spesielt når man ser hvordan de mest ihuga LP-instruktørene har truet og trakassert kritikerne til stillhet. Du hadde jo f.eks. det eksempelet med hen som hadde blitt truet av LP-instruktøren sin på at de skulle få NAV til å ta AAPen, (fordi hen sa ifra om at det var lureri) og dermed mistet AAP’en sin i omtrent et år. Pga. løgnene til LP-ligaen og kontaktnettet deres hos NAV – fikk de faktisk dette gjennom også. (Denne historien kan forøvrig leses i sin helhet på siden Nina linket til i bunnen av dette innlegget.)

  Likt av 1 person

 2. Tilbaketråkk: Is the Lightning Process a sect? | MElivet

 3. Tilbaketråkk: Recovery Norge er en Lightning Process-organisasjon | MElivet

 4. Tilbaketråkk: ME-livets årskavalkade 2022 | MElivet

 5. Tilbaketråkk: FHI-sjef deltok på hemmelig ME-seminar; slettet spor. | MElivet

Legg igjen en kommentar til doktrine Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..