ME-syk: 13 måneder siden siste dusj

Dette er Mari. Før hun fikk ME var hun lærer og IT-konsulent. Hun drev med trening, friluftsliv og var veldig glad i praktisk arbeid. Hun var på rehabilitering i 2016. Bare avstanden å gå til måltider var for mye aktivitet for henne. Hun har vært sengeliggende siden. Dette er en alvorlig konsekvens av manglende kunnskap […]

Is BMJ retracting the Music Therapy study?

A Norwegian CBT/Music therapy study has been criticised both nationally and internationally.  Will the publisher retract it? On May 8th I published an analysis of the article on the Norwegian CBT/Music Therapy Study: Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a feasibility study BMJ […]

Blir musikkterapi-studien trukket tilbake?

En norsk musikkterapi-studie har blitt kritisert både nasjonalt og internasjonalt. Blir den trukket tilbake? Den 8. mai publiserte jeg en analyse av artikkelen: “Kognitiv-atferdsterapi kombinert med musikkterapi for kronisk utmattelse etter Epstein-Barr-virusinfeksjon hos ungdom: en mulighetsstudie”. Malik S, Asprusten TT, Pedersen M, et al Cognitive–behavioural therapy combined with music therapy for chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection in adolescents: a […]

Avslag i Trygderetten på feil grunnlag (1)

Flere advokater reagerer på at Nav krever at ME-syke behandles med terapi før de kan vurderes for uføretrygd. Nå viser det seg at Trygderetten stiller samme krav, og avslår saker med begrunnelse at terapi ikke er forsøkt i stor nok grad. English google translation: Social Security Court rejects cases on wrong grounds Flere advokater sa […]

“ME expert” is not researching ME

Vegard B. B. Wyller has been referred to as an «ME expert» in Norway for almost 20 years. But; is he really studying ME? Recently it became known that Norwegian health authorities support a controversial study in which ME patients are to be treated with the alternative method Lightning Process. Vegard B. B. Wyller is […]

«ME-ekspert» forsker ikke på ME

Vegard B. B. Wyller har blitt omtalt som ME-ekspert i snart 20 år.  Men; forsker han egentlig på ME? English text here: ME-expert_not researching_ME Nylig ble det kjent at norske helsemyndigheter støtter en kontroversiell studie der ME-pasienter skal behandles med alternativmetoden Lightning Process. Vegard B. B. Wyller er del av forskergruppen, og i prosjektbeskrivelsen står […]

Dagbladet-journalistikk – en belastning for ME-syke (2)

Dagbladet hevder å ha «Avslørt ME-krigen» og fremstår som et ukritisk talerør for pasienttrakassering og reklame for alternativbehandling rettet mot en spesifikk diagnose. Hvorfor er det ingen som reagerer når helsepersonell presser alvorlig syke mennesker til skadelig alternativbehandling? English google-translation here: Dagbladet-journalism – a burden for ME-sufferers (2) Dagbladet hadde to store oppslag om «ME-striden» […]

Dagbladet-journalistikk – en belastning for ME-syke (1)

Vi var mange som i vantro leste at Dagbladet hevder å ha «avslørt ME-striden» over en 6 siders lang reportasje lørdag 16. mai. Oppslaget fremstår som et ukritisk talerør for pasienttrakassering og reklame for alternativbehandling rettet mot en spesifikk diagnose. I røde krigstyper står det at «ME-syke skremmes til å droppe viktig behandling». Temaet i […]