Helsevesenet støtter mirakelpredikanter

Det har vært et fantastisk fokus på mirakelpredikantene og deres grove utnytting av syke folk de siste dagene. Til og med helseminister Bent Høie har kommet på banen og uttalt at han reagerer sterkt på at mirakelpredikantene utnytter mennesker som er i nød for å tjene penger. Veldig bra, Bent Høie – syke mennesker fortjener bedre. Syke mennesker fortjener seriøs behandling i helsevesenet – av leger og sånt – ikke sant? De fleste pasienter i alle fall, ikke alle. Noen pasienter kan godt nøye seg med å bli behandlet av journalister.

Journalister?

Ja.  Live Landmark er journalist og hun har i snart 10 år drevet kurs i Lightning Process (LP) der hun har lærer ME-pasienter at de kan «slutte å gjøre ME».

Les også: ME er en fysisk sykdom

LP er basert på Nevrolingvistisk programmering (NLP), som av de fleste anses som pseudovitenskap.

Kursinstruktørene er ikke helsepersonell, men påstår likevel at de gir deltakerne nøkkelen til helbredelse. Dog på betingelse av at deltakerne gjør alt de blir bedt om.  Hemmelighold er en del av tryllestøvet, og hvis reglene brytes forsvinner den magiske effekten. På kurset blir deltakerne gjort ansvarlig for sin sykdom og fortalt at de har et valg: de kan velge å bli friske.

Selve prosessen består i å stå i en tegnet sirkel på gulvet med en strek til høyre og en til venstre, si noen magiske ord og ta to steg til venstre. Dette blir applaudert av de andre kursdeltakerne. Ritualet skal gjentas og pasientene skal undertrykke og overse symptomene helt til sykdommen er borte. Når symptomene kommer, skal deltakerne strekke hendene foran seg og si «Stopp». Mange opplever å bli pålagt skyld hvis de ikke blir friske.

Les mer her: Lightning Process mangler evidens

Systemet rundt LP hindrer at negative erfaringer kommer frem. Utsiling av kursdeltakere på forhånd gjør det mulig å plukke ut folk som er i en sårbar situasjon og villige til å gjøre hva som helst for å få det bedre. Deltakerne må på forhånd bekrefte med underskrift at de ikke skal være kritiske til kursets innhold og den høye prisen på 17.000 kroner er satt for å gjøre deltakerne ekstra motiverte.

En rekke kursdeltakere har måttet signere en kontrakt der det står at de har sluttet «å gjøre ME» og at de ikke har lov å diskutere kursets innhold med noen. De har ikke fått kopi av kontrakten.  Disse signaturene brukes som bevis for at metoden virker og både helsevesen og offentligheten blir villedet om skadevirkningene av LP.

Mange er redde for å fortelle om sine negative erfaringer. Noen er flaue over at de lot seg lure og andre frykter at når de likevel ikke ble friske så kan det bli brukt mot dem av lege eller saksbehandlere i NAV eller barnevernet som har blitt forledet til å tro at tilfriskning avhenger av motivasjon. Andre er for syke til å fortelle.

LP reduserer ME-pasientenes lidelser til et spørsmål om motivasjon og viljestyrke, og skadene er omfattende. Les mer her: Lightning Process er skadelig for ME-pasienter. 

Støtte i helsevesenet

Helsedirektoratet har nylig fastslått at kursinstruktører i LP er å regne som alternativ-behandlere. Det innebærer bl.a. strenge regler for markedsføring. Men det er ikke til hindrer for helsepersonell:

Forsker og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus Vegard B. B. Wyller anbefaler ME-pasientene sine å ta kurs i LP. Les mer her: Forsøkte selvmord etter ME-kurs

Her foredrar Wyller på en konferanse på Catosenteret 7. juni 2018. Catosenteret leverer rehabiliteringskurs for barn og unge med ME på oppdrag av spesialisthelsetjenesten.

Leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME, Ingrid B. Helland syns det er spennende at det forskes på barn med bruk av Lightning Process, les mer her: Bør SMILE-studien tillegges vekt

Helsevesenet har vært klar over skadevirkningene i en årrekke.

I 2011 sendte Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (Nafkam) bekymringsmelding om LP til Helsetilsynet.

I 2012 rapporterte Norges ME-forening at av de ME-pasientene som hadde forsøkt LP, meldte 47 prosent at de opplevde forverring eller sterk forverring, og 30 prosent hadde ingen effekt.

I 2014 sendte 34 ME-pasienter som ble sykere av LP en bekymringsmelding til helsemyndighetene. Det finnes ikke vitenskapelig dekning for å hevde at LP virker, eller at det er trygt å bruke.

Overlege Øystein Fluge ved kreftavdelingen ved Haukeland har uttalt at flere av ME-pasientene de møter er like dårlige som kreftpasienter er på slutten av livet.

Hvor lenge skal helsemyndighetene se en annen vei?

 

Skrevet av Nina E. Steinkopf

 

 

 

17 tanker på “Helsevesenet støtter mirakelpredikanter

 1. Her er det mye som ikke stemmer i måten du beskriver LP på. Har du selv tatt kurset? 1: KURSINSTRUKTØRENE ER IKKE HELSEPERSONELL, MEN PÅSTÅR LIKEVEL AT DE GIR DELTAKERNE NØKKELEN TIL HELBREDELSE….det påstår ikke noen gang hverken før-under eller etter kurset at de sitter med nøkkelen til helbredelse. Det gjentas flere ganger at dette IKKE er en behandling, men en metode du lærer i løpet av kurset. Det er måten man bruker denne kunnskapen på i etterkant som er avgjørende. 2:HEMMELIGHOLD ER EN DEL AV TRYLLESTØVET, OG HVIS REGLENE BRYTES FORSVINNER DEN MAGISKE EFFEKTEN. PÅ KURSET BLIR DELTAKERNE GJORT ANSVARLIG FOR SIN SYKDOM OG FORTALT AT DE HAR ET VALG: DE KAN VELGE Å BLI FRISKE…DET finnes ingen hemmelighold rundt LP, «ord som tryllestøv og magisk effekt» anser jeg som negativ måte å kommentere dette på. Ingen deltagere blir holdt til ansvar for egen sykdom, tvert i mot får man god støtte i at dette ikke er noe vi selv er skyld i, men at vi selv kan gjøre noe med det for å prøve å bli friske. 3: SELVE PROSESSEN BESTÅR I Å STÅ I EN TEGNET SIRKEL PÅ GULVET MED EN STREK TIL HØYRE OG EN TIL VENSTRE, SI NOEN MAGISKE ORD OG TA TO STEG TIL VENSTRE. DETTE BLIR APPLAUDERT AV DE ANDRE KURSDELTAKERNE. RITUALET SKAL GJENTAS OG PASIENTENE SKAL UNDERTRYKKE OG OVERSE SYMPTOMENE HELT TIL SYKDOMMEN ER BORTE. NÅR SYMPTOMENE KOMMER, SKAL DELTAKERNE STREKKE HENDENE FORAN SEG OG SI «STOPP». MANGE OPPLEVER Å BLI PÅLAGT SKYLD HVIS DE IKKE BLIR FRISKE…..enda en setning som inneholder ordet «ritual», «magiske ord» for å få dette til å fremstå som en slags «healing messe». Dette er totalt misforstått. Poenget er å lære hjernen å bruke nye veier når symptomer oppstår, slik at de etterhvert blir svakere eller forsvinner. På samme måte som hjerneskadde lærer en ny del av hjernen til å overta for en skadet del. Dette er nevrologi! ikke tenke seg frisk. 4: DELTAKERNE MÅ PÅ FORHÅND BEKREFTE MED UNDERSKRIFT AT DE IKKE SKAL VÆRE KRITISKE TIL KURSETS INNHOLD OG DEN HØYE PRISEN PÅ 17.000 KRONER ER SATT FOR Å GJØRE DELTAKERNE EKSTRA MOTIVERTE…..man bekrefter ikke annet enn at man har forstått hva men begir seg ut på og er villig til å forsøke. det står ingenting om at vi ikke skal være kritiske til kurset, og man signerer ingen steder på at man er frisk etter 3 dager. Prisen er verdt å merke seg..den er ikke bare for 3 dager, men for 6 mnd tett oppfølging med telefonmøter, skype samtaler, mail og telefonsamtaler når man trenger det. i løpet av 6 mnd blir det mange timers jobb per pasient, derav blir timesprisen meget lav hvis man skal henge seg opp i prisen.5: EN REKKE KURSDELTAKERE HAR MÅTTET SIGNERE EN KONTRAKT DER DET STÅR AT DE HAR SLUTTET «Å GJØRE ME» OG AT DE IKKE HAR LOV Å DISKUTERE KURSETS INNHOLD MED NOEN. …..denne signaturen flere refererer til er ikke noe som lenger gjøres, men man signerte for mange år siden på at man hadde hatt effekt eller ikke av kurset, dette skjema er forkastet for årevis siden.

  Liker

  • Anette Veisten Lie da synes jeg du skal vise oss hva dette dreier seg om med fotos av skjemaene for utfylling som brukes før, under og etter kurset. Siden det ikke er hemmelig, burde dette ikke være noe problem. Alt ME-livet skriver om, som du refererer til som feil, stemmer 100% med min erfaring med kurset. Og ja, jeg svarte på spørsmål tredje dagen: »Har du ME?» Jeg svarte, som de andre, NEI. -Fordi jeg hadde lært at hvis jeg svarte ja, så ville ikke metoden virke og jeg ville ikke bli frisk. Alle skjemaene ble samlet inn, og vi har aldri sett disse igjen. Så kom igjen:Vis oss de ikke-hemmelige skjemaene nå.

   Likt av 1 person

  • Flott at noen tør å stille spørsmålet!! Jeg kjenner meg igjen. Tok kurs hos Landmark for ca 5 – 6 år siden siden. Spørsmål om helbredelse innen 3 dager.. Det var ingen av oss 12 personer med me som turde å si noe annet..!!!!! Vi hadde blitt sabla ned av godeste Live Landmark. Dessuten, som nevnt av andre, man hadde så stor tro på at dette skulle få livet tilbake.. Utrolig at man skrev under.

   Liker

 2. Lightning process er svindel, og Live Landmark en svindel aktør innenfor alternativ-bransjen. Men som med disse pastorene, eier ikke samvittighet og bryr seg ikke om vitenskapen så lenge pengene renner inn i kassa!

  Liker

  • Nå kjenner ikke jeg personlig til Lp men har lest en del og vil ikke si at lightningprosess er svindel vil si at det funker for noen få men de sykeste risikerer å bli sykere absolutt
   Det er en risiko på samme måte som at alle ikke blir bra av laseroperasjon for synet noen blir svaksynt og blinde også slik er det også med lp og me.
   Det viktigste må være at det hjelper noen.
   Det mest negative med lp er at det får Me til å fremstå som en psykisk sykdom noe det abslolutt ikke er og det er negativt.
   Og det gjør det vanskeligere opp mot nav og det er ikke bra…

   Være seg om du tror på noen gud eller ikke har faktisk minst 4 med Me som jeg har lest om blitt helbredet av gud gjennom disse pastorene så de hjelper noen men gud er ikke som en brusautomat putt på 10 kr og bli frisk uten tro noen blir helbredet andre ikke.
   Sånn er det jo hos legen også noen hjelper/ kan legen hjelpe andre ikke han tar seg uansett betalt.
   Min x ble bedt for av en av de og ble kvitt sin cøliaki( glutenallergi.
   Er selv kristen og har selv møtt en ung dame som har blitt helbredet etter forbønn og blitt helt frisk av alvorlig Me hun hadde i flere år det var rørende å høre hun fortelle….
   Jeg er faktisk veldig glad for hver eneste en som blir bedre eller bra av denne djevelske drittsykdommen Me være seg på ene måten eller andre måten.
   og ja jeg har Me selv så det er sakt.

   Liker

 3. Tilbaketråkk: Professor Malt burde vite bedre | MElivet

 4. Tilbaketråkk: Vi har ikke mer tid å miste. | MElivet

 5. Tilbaketråkk: Kompetansetjenestens forskning | MElivet

 6. Tilbaketråkk: Lightning Process som behandling mot ME? | MElivet

 7. Tilbaketråkk: De rabiate ME-aktivistene | MElivet

 8. Tilbaketråkk: Underskriftskampanje for å stanse feilbehandling av ME-pasienter har fått stor oppslutning. | MElivet

 9. Tilbaketråkk: Hei Live! – Diplodokus

 10. Tilbaketråkk: Alvorlig syke pasienter må tro mer, tro bedre! | MElivet

 11. Tilbaketråkk: Hei Live! – Diplodokus

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..